XIRR İşlevi - Formül, Örnekler, XIRR Kullanım Kılavuzu

XIRR işlevi, Excel mali işlevleri altında kategorize edilir. İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR) hesaplayacaktır. İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Diğer bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. dönemsel olmayabilecek bir dizi nakit akışı için. Bunu, her bir nakit akışına belirli tarihler atayarak yapar. XIRR Excel işlevini kullanmanın ana yararı, bu tür dengesiz şekilde zamanlanmış nakit akışlarının doğru bir şekilde modellenebilmesidir. Daha fazla bilgi edinmek için, neden her zaman IRR yerine XIRR'yi IRR'ye karşı XIRR'yi okuyun Neden XIRR ve IRR'yi kullanmalısınız. XIRR, her bir nakit akışına belirli tarihler atayarak, Excel'de bir finansal model oluştururken IRR'den daha doğru olmasını sağlar. Excel modellemede.

Finansal modellemede Finansal Modelleme Nedir Finansal modelleme, bir şirketin finansal performansını tahmin etmek için Excel'de gerçekleştirilir. Finansal modellemenin ne olduğuna, bir modelin nasıl ve neden oluşturulacağına genel bakış. XIRR işlevi, bir yatırımın değerini belirlemede veya düzenli olarak periyodik nakit akışları olmayan bir projenin fizibilitesini anlamada yararlıdır. Bir yatırımdan kazanılan getiri oranını anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle, iki veya daha fazla yatırımın değerlendirilmesinde ve arasında seçim yapılmasında yaygın olarak kullanılır.

Formül

= XIRR (değerler, tarihler, [tahmin])

Formül aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır:

 1. Değerler (gerekli bağımsız değişken) - Bu, nakit akışı serisini temsil eden değerler dizisidir. Bir dizi yerine, değerler içeren bir hücre aralığına başvuru olabilir.
 2. Tarihler (gerekli bağımsız değişken) - Bu, verilen değerlere karşılık gelen tarih dizisidir. Sonraki tarihler, ilk tarih başlangıç ​​tarihi olduğundan ve sonraki tarihler, yapılan ödemelerin veya gelirin gelecek tarihleri ​​olduğundan, ilk tarihten sonra olmalıdır.
 3. [tahmin] (isteğe bağlı bağımsız değişken) - Bu, IRR'nin ne olacağına dair bir ilk tahmin veya tahminidir. Atlanırsa, Excel% 10 varsayılan değerini alır.

Excel, XIRR'yi hesaplamak için yinelemeli bir teknik kullanır. Değişen bir oran kullanarak ([tahmin] ile başlayan) XIRR, sonuç% 0,000001 içinde doğru olana kadar hesaplama boyunca ilerler.

Excel'de XIRR İşlevi nasıl kullanılır?

XIRR işlevinin kullanımlarını anlamak için birkaç örneği ele alalım:

XIRR Örneği

1 Ocak 2018'de bir proje başladığını varsayalım. Proje bize ilk yılın ortasında, 6 ay sonra, ardından 1.5 yıl sonunda, 2 yıl, 3.5 yıl ve sonrasında yıllık olarak nakit akışı veriyor. Verilen veriler aşağıda gösterilmiştir:

XIRR İşlevi

Kullanılacak formül şöyle olacaktır:

XIRR İşlevi - Örnek 1

Tahmini boş bırakacağız, böylece Excel% 10'luk varsayılan değeri alır.

Aşağıdaki sonucu alıyoruz:

XIRR İşlevi - Örnek 1a

XIRR İşlevi hakkında hatırlanması gerekenler

 1. Tarihlerdeki sayılar tamsayılara kesilir.
 2. XNPV ve XIRR yakından ilişkilidir. XIRR tarafından hesaplanan getiri oranı, XNPV = 0'a karşılık gelen faiz oranıdır.
 3. Tarihler, Excel formüllerinden döndürülen tarihleri ​​veya değerleri içeren hücrelere referans olarak girilmelidir.
 4. #SAYI! error - Aşağıdaki durumlarda oluşur:
  1. Değerler ve tarih dizileri farklı uzunluklardadır;
  2. Verilen diziler en az bir negatif ve en az bir pozitif değer içermez;
  3. Verilen tarihlerden herhangi biri verilen ilk tarihten önce gelir;
  4. Hesaplama, 100 yinelemeden sonra yakınsama başarısız olur.
 5. # DEĞER! hata - Verilen tarihlerden herhangi biri Excel tarafından geçerli tarihler olarak tanınamadığında oluşur.

Örnek Excel dosyasını indirmek için burayı tıklayın

Ek kaynaklar

Finans'ın Excel XIRR işlevi kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu işlevleri öğrenmek ve ustalaşmak için zaman ayırarak, finansal analizinizi önemli ölçüde hızlandıracaksınız. Daha fazla bilgi edinmek için şu ek Finans kaynaklarına göz atın:

 • Finans için Excel İşlevleri Finans için Excel Bu Finans için Excel kılavuzu, Excel'de harika bir finansal analist olmak için bilmeniz gereken en iyi 10 formülü ve işlevi öğretecektir. Bu kılavuzda örnekler, ekran görüntüleri ve adım adım talimatlar bulunmaktadır. Sonunda, eğitimde kapsanan tüm finans işlevlerini içeren ücretsiz Excel şablonunu indirin
 • Gelişmiş Excel Kursu
 • Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bu gelişmiş Excel formüllerini bilmek çok önemlidir ve finansal analiz becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşır. Bilmeniz gereken gelişmiş Excel işlevleri. Her birinci sınıf finansal analistin düzenli olarak kullandığı en iyi 10 Excel formülünü öğrenin. Bu beceriler, herhangi bir kariyerde elektronik tablo çalışmanızı geliştirecek
 • PC ve Mac için Excel Kısayolları Excel Kısayolları PC Mac Excel Kısayolları - PC ve Mac kullanıcıları, finans, muhasebe meslekleri için en önemli ve yaygın MS Excel kısayollarının listesi. Klavye kısayolları modelleme becerilerinizi hızlandırır ve zamandan tasarruf sağlar. Düzenleme, biçimlendirme, gezinme, şerit, özel yapıştırma, veri işleme, formül ve hücre düzenleme ve diğer kısayolları öğrenin