Kıymetli Evrak Nedir?

Kıymetli evrak, belirli bir miktar paranın belirli bir kişiye (alacaklıya) ödenmesini garanti eden bir belgedir. Ya talep üzerine ya da belirli bir zamanda ödeme gerektirir ve bir sözleşme gibi yapılandırılmıştır.ÖzetKıymetli evrak, belirli bir miktardaki paranın belirli bir kişiye (alacaklıya) ödenmesini garanti eden ve talep üzerine veya belirlenen bir tarihte ödeme yapılmasını gerektiren bir belgedir.Kıymetli evraklar, farklı Daha fazla oku »

A Tipi Kişilik nedir?

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, A Tipi kişilik, "rekabet, saldırganlık, sabırsızlık ve düşmanlığa aşırı vurgu içeren karmaşık bir davranış ve duygu kalıbı" anlamına gelir.Psikoloji dünyasında, insanların farklı kişiliklerini ayırt etmenin bir yolu, onların içsel özelliklerini A, B veya C tipi olarak sınıflandırmaktır - her biri insanların nasıl düşündüğünü, nasıl davrandığını ve çeşitli durumlara nasıl tepki verdiğini açıklar.Aşağıda, A tipi kişiliğin insanları nasıl etkilediğini, Daha fazla oku »

Satış ve Satın Alma Sözleşmesi (SPA) nedir?

Bir Satış ve Satın Alma Anlaşması (SPA), bir mülkün (örneğin bir şirket) alıcısı ve satıcısının üzerinde anlaşmaya varılan koşullarını özetleyen yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Herhangi bir satış sürecindeki ana yasal belgedir. Temelde, anlaşmanın üzerinde anlaşmaya varılan unsurları belirler, ilgili tüm taraflar için bir dizi önemli korumayı içerir ve satışı tamamlamak için yasal çerçeve sağlar. Bu nedenle SPA, hem satıcılar hem de alıcılar içiDaha fazla oku »

Koşullu Olasılık nedir?

Koşullu olasılık, başka bir olayın halihazırda gerçekleşmiş olması nedeniyle meydana gelen bir olayın olasılığıdır. Kavram, olasılık teorisinin en önemli kavramlarından biridir Toplam Olasılık Kuralı Toplam Olasılık Kuralı (toplam olasılık yasası olarak da bilinir), koşullu ve marjinal ile ilgili istatistiklerde temel bir kuraldır. Koşullu olasılığın, iki olay aDaha fazla oku »

Ücretlendirme nedir?

Ücret, bir bireyin veya çalışanın hizmetleri veya bir kuruluş veya şirket için yaptıkları iş için ödeme olarak aldığı herhangi bir tazminat veya ödemedir.Kurum Bir şirket, bireyler, hissedarlar veya hissedarlar tarafından aşağıdaki amaçlarla oluşturulan bir tüzel kişiliktir. kar için faaliyet göstereDaha fazla oku »

Düzgün Dağıtım nedir?

İstatistikte, tekdüze dağılım, her olası sonucun eşit olma olasılığına sahip olduğu bir olasılık dağılımı biçimini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Olasılık sabittir çünkü her değişkenin sonuç olma şansı eşittir.Hızlı özetİstatistikte, tekdüze dağılım, tüm sonuçların eşit derecede olası olduğu bir olasılık dağılımıdır.Kesikli tekdüze dağılımların sınırlı sayıda sonucu varDaha fazla oku »

Diğer Kapsamlı Gelir Nedir?

Diğer kapsamlı gelir, GAAP ve IFRS standartlarına göre IFRS Standartları IFRS standartları, işlemlerin ve diğer muhasebenin nasıl yapılacağını belirleyen bir dizi muhasebe kuralından oluşan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıdır (IFRS) olan gelirler, giderler, kazançlar ve zararlardan oluşur. olayların mali tablDaha fazla oku »

İleri Entegrasyon nedir?

İleri entegrasyon, bir dikey entegrasyon biçimidir Dikey Entegrasyon Dikey entegrasyon, bir firmanın tedarik zinciri içinde faaliyetlerini genişletmesidir. Bu, dikey olarak entegre bir şirketin, bir şirketin ürün veya hizmetlerinin dağıtımını kontrol etme yönünde daha da ileriye gittiğini daha önce getireceği anlamına gelir. Esasen, bir şirket,Daha fazla oku »

Bankalar İçin Mali Tablolar

Mali Tabloların Genel Yapısı Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Nasıl Yapılır. Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun mali tablo analizini yapmayı öğretecektir. Bankalar için normal bDaha fazla oku »

Excel'de Binom Dağılımını Hesapla

BİNOM.DAĞ işlevi, Excel İstatistik işlevleri altında kategorize edilir. İşlevler Finansal analistler için en önemli Excel işlevlerinin listesi. Bu hile sayfası, bir Excel analisti olarak bilinmesi kritik olan 100'lerce işlevi kapsar. Belirli sayıda denemeden elde edilen başarı sayısı için iki terimli dağılım olasılığını hesaplar. Bu binom dağılımı Excel kıDaha fazla oku »