Efinancialcareers nedir?

efinancialcareers finans, bankacılık, muhasebe ve sigortacılık sektörlerindeki işler için değerli bir çevrimiçi kaynaktır. Web sitesi, adayların finansal kariyer arayışlarında aradıkları çok çeşitli haberler, kılavuzlar, iş ilanları ve bilgiler sağlar.İşte web sitelerine bir bağlantı -> //www.efinancialcareers.com/EfinanDaha fazla oku »

Sosyal Hareketlilik nedir?

Sosyal hareketlilik, bir bireyin sosyal statüsünün bir statüden diğerine geçişini ifade eder. Değişim daha yüksek, daha düşük, nesiller arası veya kuşak içi olabilir ve değişikliğin iyi mi yoksa kötü mü olduğu kesin olarak belirlenemez.Sosyal Hareketlilik Kavramının KökeniRusya doğumlu Amerikalı sosyolog ve politik aktivist Pitirim Sorokin, sosyal hareketlilik kavramını ilk olarak "Sosyal ve Kültürel Hareketlilik" adlı kitabında tanıttı. Tamamen açık bir toplum (sınıf sistDaha fazla oku »

Negatif Korelasyon nedir?

Negatif bir korelasyon, zıt yönlerde hareket eden iki değişken arasındaki bir ilişkidir. Diğer bir deyişle, değişken A arttığında, değişken B azalır. Negatif korelasyon, ters korelasyon olarak da bilinir.İki değişken, farklı negatif korelasyon kuvvetlerine sahip olabilir. A değişkeni, B ile güçlü bir şekilde negatif olarak ilişkilendirilebilir ve korelasyon katsayısı -0.9 olabilir. Bu, B değişkeniniDaha fazla oku »

Beklenen Değer nedir?

Beklenen değer (aynı zamanda EV, beklenti, ortalama veya ortalama değer olarak da bilinir) rastgele değişkenlerin uzun vadeli ortalama değeridir. Ayrıca tüm olası değerlerin olasılık ağırlıklı ortalamasını gösterir.Beklenen değer, yaygın olarak kullanılan bir finansal kavramdır. Finansta, gelecekteki Daha fazla oku »

Kamu Hizmetleri Gider nedir?

Kamu hizmetleri gideri, elektrik, su, atık bertarafı, ısıtma ve kanalizasyon gibi hizmetlerin kullanılmasıyla yapılan maliyettir. Masraflar raporlama dönemi boyunca yapılır, hesaplanır ve ödeme yapılır.Tahakkuk esasına göre Tahakkuk İlkesi Tahakkuk ilkesi, işlemlerden fiili nakit akışlarının alındığı zaman dilimine bakılmaksızın, işlemlerin gerçekleştikleri zaman diliminde kaydedilmesini gerektiren bir muhasebe kavramıdır. Tahakkuk ilkesinin arkasındaki fiDaha fazla oku »

Sarbanes-Oxley Yasası nedir?

Sarbanes-Oxley Yasası (veya SOX Yasası), şirket açıklamalarını daha güvenilir ve doğru hale getirerek yatırımcıları korumayı amaçlayan bir ABD federal yasasıdır. Yasa, büyük muhasebe skandalları tarafından teşvik edildi, En Büyük Muhasebe Skandalları Son yirmi yıl, tarihteki en kötü muhasebe skandallarından bazılarını gördü. Bu mali felaketler sonucunda milyDaha fazla oku »

FINVIZ nedir?

FINVIZ, tarayıcı tabanlı bir hisse senedi piyasasıdır. Hisse Senedi Piyasası, borsa, borsada veya tezgah üstü işlem gören hisse senetlerinin çıkarılması, satın alınması ve satılması için var olan halka açık piyasaları ifade eder. Hisse senetleri olarak da bilinen hisse senetleri, piyasa bilgilerinin tüccarlar ve yatırımcılar için kolayca erişilebilir olmasını sağlayan bir şirket araştırma platformunda kısmi mülkiyeti temsil eder. Platform, yatırımcıların fikir üretmDaha fazla oku »

Şüpheli Hesaplar için Ödenek nedir?

Şüpheli hesaplar karşılığı, alacak hesapları ile ilişkili bir karşı varlık hesabıdır Alacak Hesapları (AR), bir işletmenin müşterileri tarafından henüz tam olarak ödenmemiş olan, bilançodaki cari varlık olan kredi satışlarını temsil eder. Şirketler, şartların kabul edilmesi şartıyla, müşterilerinin makul ve uzun bir süre ödeme yapmalarına izin verir. ve alacak hesaplarının gerçek değerinDaha fazla oku »

Katkı Marjı nedir?

Katkı payı, bir işletmenin satış geliridir Satış Geliri Satış geliri, bir şirketin mal satışlarından veya hizmet sunumundan elde ettiği gelirdir. Muhasebede, "satış" ve "gelir" terimleri, aynı anlama gelmek üzere, birbirinin yerine kullanılabilir ve sıklıkla kullanılır. Gelir, mutlaka nakit alınan anlamına gelmez. değişken maliyetleri dahDaha fazla oku »