Merkezileştirme - Genel Bakış, Temel Avantajlar ve Dezavantajlar

Merkezileştirme, bir organizasyon içinde planlama ve karar vermeyi içeren faaliyetlerin olduğu süreci ifade eder. Kurumsal Yapı Kurumsal yapı, bir şirket içindeki farklı departmanların veya iş birimlerinin organizasyonunu ifade eder. Bir şirketin hedeflerine ve sektörün belirli bir lider üzerinde yoğunlaşmasına bağlı olarak Liderlik Özellikleri Liderlik özellikleri, etkili liderleri tanımlayan kişisel nitelikleri ifade eder. Liderlik, bir bireyin veya bir kuruluşun, bireyleri, ekipleri veya kuruluşları amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine doğru yönlendirebilme yeteneğini ifade eder. Liderlik, yönetimde veya yerde önemli bir işlev görür. Merkezi bir organizasyonda, karar verme yetkileri merkez ofiste tutulur ve diğer tüm ofisler ana ofisten komutlar alır.Kritik kararlar alan yöneticiler ve uzmanlar merkez ofiste bulunuyor.

Merkezileştirme

Benzer şekilde, merkezi bir hükümet yapısında, karar verme yetkisi en üstte yoğunlaşır ve diğer tüm alt düzeyler, organizasyon yapısının tepesinden gelen talimatları izler.

Merkezileştirmenin Avantajları

Etkili bir merkezileştirme aşağıdaki avantajları sunar:

1. Açık bir komuta zinciri

Merkezi bir kuruluş, açık bir emir komuta zincirinden yararlanır çünkü kuruluş içindeki her kişi kime rapor vereceğini bilir. Genç çalışanlar, organizasyonla ilgili endişeleri olduğunda kime yaklaşacaklarını bilirler. Öte yandan, üst düzey yöneticiler, belirli işlevlerde üstün olan çalışanlara yetki devretme konusunda net bir plan izler. Yöneticiler ayrıca, sorumluluklarını orta düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara devrederken hiçbir çakışma olmayacağına dair güven kazanırlar. Açık bir komuta zinciri, kuruluşun kararları hızlı ve birleşik bir şekilde uygulaması gerektiğinde faydalıdır.

2. Odaklanmış vizyon

Bir kuruluş, merkezi bir yönetim yapısını takip ettiğinde, vizyonunun kolaylıkla yerine getirilmesine odaklanabilir. Net iletişim hatları vardır ve üst düzey yönetici, kuruluşun vizyonunu çalışanlara iletebilir ve onları vizyonun gerçekleştirilmesine doğru yönlendirebilir. Merkezi yönetimin yokluğunda, mesajın çalışanlara iletilmesinde tutarsızlıklar olacaktır çünkü net bir yetki çizgisi yoktur. Kuruluşun vizyonunu yukarıdan yönlendirmek, vizyonlarının ve stratejilerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlar. Kuruluşun paydaşları Paydaş İş hayatında paydaş, bir kuruluşla ve eylemlerinin sonuçlarıyla ilgisi olan herhangi bir birey, grup veya partidir. Müşteriler, tedarikçiler ve topluluklar gibi yaygın örnekler de tek tip bir mesaj alır.

3. Azalan maliyetler

Merkezi bir organizasyon, organizasyona rehberlik eden standart prosedürlere ve yöntemlere bağlı kalır ve bu da ofis ve idari maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. SG&A SG&A, herhangi bir dönemde bir şirketin yaptığı tüm üretim dışı harcamaları içerir. Bu, kira, reklam, pazarlama, muhasebe, davalar, seyahat, yemekler, yönetim maaşları, ikramiyeler ve daha fazlası gibi masrafları içerir. Bazen, amortisman giderini de içerebilir. Ana karar vericiler şirketin merkezinde veya merkezinde bulunur ve bu nedenle, diğer şubelere daha fazla departman ve ekipman dağıtmaya gerek yoktur. Ayrıca, merkez ofiste kritik kararlar alındığı ve daha sonra şubelere iletildiği için, kuruluşun şubeleri için uzman işe almak için ekstra maliyet ödemesine gerek yoktur.Açık komuta zinciri, organizasyon için ek maliyetlere neden olabilecek sorumlulukların tekrarlanmasını azaltır.

4. Kararların hızlı uygulanması

Merkezi bir organizasyonda, kararlar küçük bir grup insan tarafından alınır ve ardından alt düzey yöneticilere iletilir. Sadece birkaç kişinin katılımı, her kararın ayrıntılarını tek bir toplantıda tartışabildikleri için karar verme sürecini daha verimli hale getirir. Kararlar daha sonra uygulama için organizasyonun alt seviyelerine iletilir. Alt düzey yöneticiler karar verme sürecine dahil olursa, süreç daha uzun sürecek ve çatışmalar ortaya çıkacaktır. Bu, uygulama sürecini uzun ve karmaşık hale getirecektir çünkü bazı yöneticiler, girdileri göz ardı edilirse kararlara itiraz edebilir.

5. İyileştirilmiş iş kalitesi

Merkezi bir organizasyonda standartlaştırılmış prosedürler ve daha iyi denetim, iş kalitesinin artmasıyla sonuçlanır. Her departmanda çıktıların tek tip ve yüksek kalitede olmasını sağlayan denetçiler bulunur. Gelişmiş ekipman kullanımı, manuel çalışmadan kaynaklanan potansiyel israfı azaltır ve ayrıca yüksek kaliteli çalışmanın garanti edilmesine yardımcı olur. İşin standardizasyonu, yüksek işçilik maliyetlerine neden olabilecek görevlerin çoğaltılmasını da azaltır.

Merkezileştirmenin dezavantajları

Aşağıdakiler, merkezileştirmenin dezavantajlarıdır:

1. Bürokratik liderlik

Merkezi yönetim, çalışanların yalnızca üst düzey yöneticilerin atadıkları şeye göre sonuçlar vermesinin beklendiği diktatörce bir liderlik biçimine benzer. Çalışanlar, organizasyonun karar alma sürecine katkıda bulunamazlar ve sadece üst düzeyde alınan kararların uygulayıcılarıdırlar. Çalışanlar bazı kararları uygulamada zorluklarla karşılaştıklarında, yöneticiler kararların uygulayıcıları değil, sadece karar vericiler oldukları için anlamayacaklardır. Bu tür eylemlerin sonucu performanstaki düşüştür çünkü çalışanlar, alt düzey çalışanların girdisi olmadan üst düzey yöneticiler tarafından alınan kararları uygulama motivasyonundan yoksundur.

2. Uzaktan kumanda

Kuruluşun yöneticileri, kuruluş için kararları formüle etme konusunda muazzam bir baskı altındadır ve uygulama süreci üzerinde kontrolleri yoktur. Yöneticilerin karar verme sürecini merkezden uzaklaştırmadaki başarısızlığı, masalarına çok fazla iş ekliyor. Yöneticiler, kararların uygulanmasını denetlemek için zaman eksikliğinden muzdariptir. Bu, çalışanlar tarafında isteksizliğe yol açar. Bu nedenle, yöneticiler, çalışanlar tarafından yetersiz uygulanan veya görmezden gelinen çok fazla karar verebilir.

3. İşteki gecikmeler

Merkezileştirme, kayıtlar merkeze ve merkezden gönderildiği için işin gecikmesine neden olur. Çalışanlar yukarıdan kendilerine iletilen bilgilere güvenirler ve kayıtların aktarılmasında gecikme olursa adam-saatlerde kayıp yaşanır. Bu, çalışanların sonraki projelerinde rehberlik almak için uzun süre beklemeleri gerektiğinde daha az üretken olacağı anlamına gelir.

4. Çalışan bağlılığının olmaması

Çalışanlar, yaptıkları işte kişisel inisiyatif almalarına izin verildiğinde bir kuruluşa sadık hale gelirler. Yaratıcılıklarını tanıtabilir ve belirli görevleri yerine getirmenin yollarını önerebilirler. Bununla birlikte, merkezileştirmede, çalışanlar üst düzey yöneticiler tarafından kavramsallaştırılan görevleri yerine getirdikleri için işte bir inisiyatif yoktur. Bu, işin katılığı nedeniyle yaratıcılıklarını ve organizasyona bağlılıklarını sınırlar.

Özet

Merkezileştirme, karar verme yetkilerinin organizasyon yapısının tepesindeki birkaç liderde yoğunlaştığı bir düzeni ifade eder. En üstte kararlar alınır ve uygulama için alt düzey yöneticilere iletilir.

Diğer kaynaklar

Finance, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifika programı gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Öğrenmeye ve kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki Finans kaynakları yardımcı olacaktır:

  • Kurumsal Strateji Kurumsal Strateji Kurumsal Strateji, iş stratejisindeki rekabet avantajlarına bakmanın aksine, bir firma genelinde kaynakların, risklerin ve geri dönüşün nasıl yönetileceğine odaklanır.
  • Groupthink Groupthink Groupthink, 1972 yılında sosyal psikolog Irving Janis tarafından grup baskısı nedeniyle bir grup tarafından verilen hatalı kararları tanımlamak için geliştirilen bir terimdir. Grup düşüncesi, sorunlara veya konulara yaklaşma yollarının bağımsız hareket eden bireyler yerine bir grubun fikir birliği ile ele alındığı bir olgudur.
  • Kurumsal Gelişim Kurumsal Gelişim Kurumsal gelişim, işini büyütmek ve yeniden yapılandırmak, stratejik ortaklıklar kurmak, birleşme ve satın almalara (M&A) katılmak ve / veya organizasyonel mükemmelliğe ulaşmak için stratejik kararlardan sorumlu bir şirketteki gruptur. Corp Dev ayrıca şirketin iş platformunun değerini artıran fırsatları da takip ediyor.
  • Örnekle Liderlik Örnekle Liderlik, bir bireyin diğer insanların davranışlarını ve tutumlarını etkilediği bir süreçtir. Örnek olarak liderlik etmek, diğer insanların yalanları görmesine yardımcı olur