Bankalar İçin Finansal Tablolar - Varlıklar, Kaldıraç, Faiz Gelirleri

Mali Tabloların Genel Yapısı Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Nasıl Yapılır. Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun mali tablo analizini yapmayı öğretecektir. Bankalar için normal bir şirketten çok da farklı değil, bankacılık işlemlerinin niteliği, hesapların alt sınıflandırmasında önemli farklılıklar olduğu anlamına gelir. Bankalar diğer işletmelerden çok daha fazla kaldıraç kullanırlar ve varlıkları (krediler) üzerinden ürettikleri faiz geliri ile fon maliyetleri (müşteri mevduatı) arasında bir fark elde ederler.

banka bilançosu örneği

Tipik Bilanço

Tipik bir bilanço Bilanço Bilanço, üç temel mali tablodan biridir. Bu beyanlar hem finansal modelleme hem de muhasebe için çok önemlidir. Bilanço, şirketin toplam varlıklarını ve bu varlıkların borç veya öz sermaye yoluyla nasıl finanse edildiğini gösterir. Varlıklar = Borçlar + Özkaynak, temel muhasebe denklemi, varlıklar eşit borçlar artı özkaynaktan oluşur. Bu hesaplar altında, bazı şirketler PP&E PP&E (Mülk, Tesis ve Ekipman) gibi diğer büyük sınıflara sahip olabilirler. PP&E (Mülk, Tesis ve Ekipman) bilançoda bulunan temel duran varlıklardan biridir. PP&E, Sabit Varlıkların Yatırım Harcamaları, Amortisman ve Satın Almalarından / Elden Çıkarmalarından etkilenir. Bu varlıklar, bir şirketin faaliyetlerinin ve gelecekteki harcamalarının finansal planlamasında ve analizinde önemli bir rol oynar.maddi olmayan varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar UFRS'ye göre, maddi olmayan varlıklar tanımlanabilir, parasal olmayan, fiziksel özü olmayan varlıklardır. Tüm varlıklar gibi, maddi olmayan varlıklar da gelecekte şirket için ekonomik getiri sağlaması beklenen varlıklardır. Uzun vadeli bir varlık olarak bu beklenti bir yılı aşıyor. , cari varlıklar, alacaklar Muhasebe Muhasebe kılavuzlarımız ve kaynaklarımız, muhasebe ve finansmanı kendi hızınıza göre öğrenmenizi sağlayan kendi kendine çalışma kılavuzlarıdır. Yüzlerce kılavuza ve kaynağa göz atın. , borçlar vb.bu beklenti bir yılı aşıyor. , cari varlıklar, alacaklar Muhasebe Muhasebe kılavuzlarımız ve kaynaklarımız, muhasebe ve finansmanı kendi hızınıza göre öğrenmenizi sağlayan kendi kendine çalışma kılavuzlarıdır. Yüzlerce kılavuza ve kaynağa göz atın. , borçlar vb.bu beklenti bir yılı aşıyor. , cari varlıklar, alacaklar Muhasebe Muhasebe kılavuzlarımız ve kaynaklarımız, muhasebe ve finansmanı kendi hızınıza göre öğrenmenizi sağlayan kendi kendine çalışma kılavuzlarıdır. Yüzlerce kılavuza ve kaynağa göz atın. , borçlar vb.

Ancak bir bankanın, diğer şirketlerin sahip olmadığı benzersiz bilanço kalemleri sınıfları vardır. Bir banka için bir bilançonun tipik yapısı:

 • Varlıklar
  • Emlak
  • Ticaret varlıkları
  • Müşterilere krediler
  • Merkez bankasına mevduatlar
 • Borçlar
  • Merkez bankasından krediler
  • Müşterilerden gelen mevduatlar
  • Ticaret yükümlülükleri
  • Misc. borç
 • Eşitlik
  • Adi ve imtiyazlı paylaşımlar

Finans Bilanço Kılavuzundan Hatırlama Bilanço Bilanço üç temel mali tablodan biridir. Bu beyanlar hem finansal modelleme hem de muhasebe için çok önemlidir. Bilanço, şirketin toplam varlıklarını ve bu varlıkların borç veya öz sermaye yoluyla nasıl finanse edildiğini gösterir. Varlıklar = Borçlar + VARLIKLAR = YÜKÜMLÜLÜKLER + ÖZKAYNAK .

Bankalar İçin Mali Tablolar: Bilanço

Bir bankanın bilançosunda belirli benzersiz kalemler vardır. Her bir benzersiz satır öğesini ziyaret ederiz Bilanço Satır Öğelerinin Projelendirilmesi Bilanço satır kalemlerinin projelendirilmesi, işletme sermayesi, PP&E, borç sermayesi ve net gelirin analiz edilmesini içerir. Bu kılavuz, aşağıdaki alt bölümlerde nasıl hesap yapılacağını açıklamaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için, finans kurslarımızı çevrimiçi olarak başlatın!

Müşterilere Krediler ve Mevduatlar

Bankaların ana operasyonları ve gelir kaynakları kredi ve mevduat işlemleridir. Müşteriler, nispeten az miktarda faiz aldıkları bankaya para yatırırlar. Banka daha sonra faiz oranlarındaki farktan yararlanarak çok daha yüksek bir oranda fon verir.

Bu nedenle, müşterilere verilen krediler varlıklar olarak sınıflandırılır. Bunun nedeni, bankanın faiz ve anapara geri ödemelerini almayı beklemesidir. Borç Planı Bir borç programı, bir işletmenin vadesine ve faiz oranına göre bir programdaki tüm borçlarını düzenler. Finansal modellemede, gelecekte krediler için faiz giderleri akar ve böylelikle kredilerden ekonomik fayda sağlar.

Mevduatın ise müşteriler tarafından çekilmesi veya faiz ödemesi yapılması, gelecekte ekonomik bir çıkış oluşturması beklenmektedir. Müşterilere mevduatlar bu nedenle pasif olarak sınıflandırılır.

Merkez Bankasına Krediler ve Mevduatlar

Bankalar için mali tablo sorularında, bu bankalar paralarını nerede saklıyor? Asırlık soru gibi: berberler kendi saçlarını mı kestiriyor?

Cevap çok çılgın değil. Çoğu ülkede, ulusal bankaların çoğunun (veya tümünün) paralarını ve karlarını depolayacağı bir merkez bankası vardır. Bir merkez bankasındaki bir bankadan alınan mevduatlar, normal bir şirket için nakit ve eşdeğerlere benzer şekilde varlık olarak kabul edilir. Bunun nedeni, bankanın bu mevduatları oldukça kolay çekebilmesidir. Ayrıca, merkez bankasının ana faiz oranını kullanarak küçük bir faiz ödemesi almayı da bekliyor.

Merkez bankasından alınan krediler, normal borç gibi borç olarak kabul edilir. Kıdemli Borç Kıdemli Borç, şirketin nakit akışları üzerinde ilk hak talebinde bulunan bir şirketin borçlu olduğu paradır. Sermaye benzeri borçlar gibi diğer tüm borçlardan daha güvenlidir

Ticaret Varlıkları ve Yükümlülükleri

Bankalar menkul kıymetler tutabilir Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, hisse senetleri veya halka açık bir şirketin borçlanma senetleri için ihraç edilen kısıtlanmamış kısa vadeli finansal araçlardır. İhraç eden şirket, bu enstrümanları ticari faaliyetleri ve genişlemeyi daha fazla finanse etmek için fon toplamak amacıyla yaratır. veya belirli para birimleri Cryptocurrency Cryptocurrency, blok zinciri ağına dayalı bir dijital para birimi biçimidir. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri geniş çapta kabul görüyor. ticaret amacıyla. Bunlar doğal olarak ticaret varlıkları olarak kabul edilecektir. Satın aldıkları menkul kıymetlerin değeri düşerse alım satım yükümlülükleri olabilir.

Bankalar İçin Tipik Gelir Tablosu

Yine, bir banka için bir gelir tablosunun genel yapısı, normal bir gelir tablosundan çok da uzaklaşmaz. Gelir Tablosu Gelir Tablosu, bir şirketin belirli bir süre boyunca kar ve zararlarını gösteren temel mali tablolarından biridir. Kar veya zarar, tüm gelirlerin alınması ve hem işletme hem de işletme dışı faaliyetlerden tüm giderlerin çıkarılmasıyla belirlenir. Bu tablo hem kurumsal finansman (finansal modelleme dahil) hem de muhasebede kullanılan üç tablodan biridir. . Gelir tablosunun üst kısmı gelir, alt kısmı net gelirdir.

Ancak, gelir normal şirketlerden farklı bir şekilde elde edilir. Gelir tablosu genel olarak aşağıdaki gibi görünecektir:

bankalar için mali tablolar (gelir tablosu)

Bankalar İçin Mali Tablolar: Gelir Tablosu

Yine, benzersiz satır öğelerini inceleyelim Gelir Tablosu Satır Öğelerinin Öngörülmesi Gelir tablosu satır öğelerini tahmin etmenin farklı yöntemlerini tartışıyoruz. Gelir tablosu satır kalemlerinin öngörülmesi satış geliriyle başlar, ardından ortak gelir tablolarında bulunmayan maliyet.

Daha fazla bilgi edinmek için, finans kurslarımızı çevrimiçi olarak başlatın!

Faiz Dışı Gelir

Faiz dışı gelirler, bankanın hizmetlerini desteklemek için yaptığı yan gelirlerden oluşur. Bu şunlardan oluşabilir:

 • Broker ücretleri
 • Ürün ve hizmetlerden komisyon ve ücretler
 • Underwriting ücretleri
 • Ticari varlıkların satışından kazanç
 • Diğer müşteri ücretleri (NSF ücretleri, kaydırma ücretleri, aşırı çekim ücretleri)

Bu gelirler, faiz geliri oluşturmayan herhangi bir şeyden gelir.

Daha fazla bilgi edinmek için, finans kurslarımızı çevrimiçi olarak başlatın!

Faiz geliri

Faiz geliri, bankanın verdiği krediler üzerinden aldığı faiz ödemelerini yakalar. Bazen bu satır öğesi yalnızca brüt faiz gelirini belirtir. Diğer zamanlarda, bu satır brüt faiz gelirini konsolide edecek ve net faiz gelirini bulmak için faiz giderini düşecektir. Bu faiz gideri Faiz Giderleri Faiz gideri, borç veya sermaye kiralamaları yoluyla finanse eden bir şirketten kaynaklanır. Faiz, gelir tablosunda bulunur, ancak borç programı aracılığıyla da hesaplanabilir. Program, bir şirketin bilançosundaki tüm önemli borç parçalarını ana hatlarıyla belirtmeli ve kredileri finanse etmek için kullanılan mevduata ödenen doğrudan faiz giderini çarparak faizi hesaplamalıdır ve genel borçtan faiz giderini içermez.

Kredi Kaybı Karşılıkları

Alacak hesapları ve şüpheli borç gideri gibi, bir şirket borçluların kredilerini ödeyememesi durumunda hazırlık yapmalıdır. Bu kötü kredi parçaları, kredi zararı karşılığı olarak gelir tablosuna yazılır.

Daha fazla bilgi edinmek için, finans kurslarımızı çevrimiçi olarak başlatın!

Mali tablolar hakkında daha fazla bilgi edinin

Finans'ın bankalar için mali tablolar kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Finans, Finansal Modelleme ve Değerleme Analisti unvanının küresel resmi sağlayıcısıdır FMVA® Sertifikasyonu Herkesi birinci sınıf bir finansal analiste dönüştürmek için tasarlanmış Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Kariyerinizi ilerletmek için şu ek Finans kaynakları yardımcı olacaktır:

 • Üç mali tablo modeli Üç Mali Tablo Üç mali tablo, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosudur. Bu üç temel ifade karmaşık bir şekilde
 • Üç model nasıl birbirine bağlanır 3 Mali Tablo Nasıl Bağlanır 3 mali tablo birbirine nasıl bağlanır? Excel'de finansal modelleme ve değerleme için 3 finansal tablonun nasıl birbirine bağlanacağını açıklıyoruz. Net gelir ve dağıtılmamış kazançlar, KK&E, amortisman ve amortisman, sermaye harcamaları, işletme sermayesi, finansman faaliyetleri ve nakit dengesi bağlantıları
 • Nasıl harika bir finansal analist olunur? Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur
 • Bilançolar Bilanço Bilanço, üç temel mali tablodan biridir. Bu beyanlar hem finansal modelleme hem de muhasebe için çok önemlidir. Bilanço, şirketin toplam varlıklarını ve bu varlıkların borç veya öz sermaye yoluyla nasıl finanse edildiğini gösterir. Varlıklar = Borçlar + Özkaynak