Etkili Yönetim - Genel Bakış ve Temel Parametreler

Yönetim, herhangi bir organizasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Bir kuruluşun belirli koşullar altında ne kadar iyi yönetildiği onu başarabilir veya bozabilir. Bu nedenle, etkili ve verimli yönetim, herhangi bir kuruluşun başarısının tek nedenidir. Bir kuruluşun etkili bir yönetim için çabalaması zorunludur.

Etkili yönetim

Etkili yönetim uygulamaları genellikle konuşmalarda açık uçlu bir konudur ve genellikle herhangi bir kuruluşun özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanır. Ancak, bir kuruluşun yönetiminin güvenilirliğini değerlendirirken ve yönetimin gerçekte ne kadar etkili olduğunu belirlerken en sık dikkate alınan birkaç ortak parametre vardır. Şirket sonuçlarını, çalışma ortamındaki organizasyonu ve çalışan gelişimini içerir. Çalışan Eğitimi ve Gelişimi Çalışan eğitimi ve gelişimi, bir şirketin çalışanlarının performansını artırmak için sürdürdüğü çabaları ifade eder. Şirketler, bir dizi eğitim yöntemi ve programı kullanarak çalışanları eğitmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. ve memnuniyet.

Özet :

  • Şirket sonuçlarının şirketler arası ve şirket içi karşılaştırmaları, şirket yönetiminin etkinliğini değerlendirmenin en yaygın ve en etkili yoludur.
  • Etkili planlama ve organizasyon becerileri, şirket yönetiminin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için kullanılabilecek diğer parametrelerdir.
  • Çalışan memnuniyeti, şirket yönetiminin gerçekte ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için kullanılabilecek başka bir parametredir. Etkili yönetim, çalışan memnuniyetinin yanı sıra, işgücünü her zaman değişen teknolojiler ve çalışma yöntemleriyle güncel tutacak ve böylece periyodik eğitim oturumları ve eğitim kursları sağlayacaktır .

Etkili Yönetim: Şirket Sonuçları

Şirket sonuçları, bir kuruluşun yönetiminin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için dikkate alınan en açık ve temel parametredir. Mevcut yönetim ekibi altında kuruluşun birkaç yıl içindeki sonuçlarına (ve aynı sektörde çalışan diğer birkaç kuruluşun sonuçlarına) bakmak, etkili olup olmadığını belirlemek için çok önemlidir. Şirketin sonuçlarında olumlu bir büyüme varsa, bu genellikle yönetim ekibinin yüksek etkinliğine işaret eder.

Bununla birlikte, yıllar geçtikçe, uzun bir dönem boyunca görülen, sadece istikrarlı olsa da, küçük bir büyüme varsa, bu, yönetimin kaynaklarını tam potansiyeline göre kullanmadığını gösterebilir. Bu, sonuçlarını katlanarak artırabilecek yeni teknikleri tanıtmak ve denemek yerine, şirket operasyonlarının her zamanki hızında çalışmasına izin vermek olabilir. Bakılabilen ve karşılaştırılabilen şirket sonuçları birkaç farklı türdendir:

1. Finansal sonuçlar

Bir şirketin finansal sonuçları, bir şirketin büyümesinin ve başarısının en açık ve öz göstergeleridir. Finansal oranlar şeklinde finansal analiz Finansal Oranlar Finansal oranlar, bir şirket hakkında anlamlı bilgiler elde etmek için finansal tablolardan alınan sayısal değerlerin kullanılmasıyla yaratılır, nakit akışı analizi, karlılık analizi ve diğerleri, etkinliğin göstergesi olan çok yararlı ölçümlerdir. yönetimi ve şirketin genel başarısı ve büyümesi.

2. Genişleme ve büyüme

Finansal analiz Finansal Analiz Türleri Finansal analiz, bir şirketin performansını değerlendirmek ve ileriye dönük nasıl iyileştirilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak için finansal verileri kullanmayı içerir. Finansal Analistler, tarihsel verileri analiz etmek ve tahminler yapmak için bir elektronik tablo kullanarak çalışmalarını öncelikli olarak Excel'de yürütürler. Finansal Analiz Türleri, en yaygın kullanılan değerlendirme şeklidir. Bununla birlikte, genişleme ve büyüme aynı zamanda şirket yönetiminin gerçekte ne kadar etkili olduğunun iyi göstergeleridir. Şirket, yıllar içinde faaliyetlerini genişletebilir ve faaliyet alanlarını çeşitlendirebilirse, bu şirket için bir büyüme ve kademeli başarının yanı sıra karlılığın bir işaretidir. Aynı zamanda şirket yönetiminin ne kadar etkili olduğunun iyi bir göstergesidir.

Etkili Yönetim: Çalışma Ortamında Organizasyon

Organizasyon, iş başarısının anahtarıdır. Verimli planlama ve organizasyon olmadan, çalışma ortamı gelişigüzeldir ve her zaman bir belirsizlik havası vardır. Bu nedenle, verimli planlama ve organizasyon becerileri, şirket yönetiminin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan diğer parametrelerdir. İyi düzenlenmiş bir plan varsa, şirket hedefleri konusunda nettir ve bunları başarmak için çalışmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir kurumun başarısı için etkili planlama ve verimli organizasyon esastır.

Etkili Yönetim: Çalışan Gelişimi ve Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti, şirket yönetiminin gerçekte ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için kullanılabilecek başka bir parametredir. Çalışanlar arasında memnuniyet seviyesi ne kadar yüksekse performans seviyesinin de o kadar yüksek olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle, insan kaynakları yöneticilerinin görevidir İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), çalışan memnuniyetini kontrol altında tutmak için çalışanları ve diğer paydaşları yönetmeye yardımcı olmak için oluşturulan tüm resmi sistemler için ortak bir terimdir. Periyodik anketler ve şirket toplantıları ve dış bağlantılar, çalışan memnuniyetini değerlendirmek için iyi bir araçtır.

Çalışan memnuniyetinin yanı sıra, etkin yönetim, işgücünün değişen teknolojiler ve çalışma yöntemleri ile her zaman güncel kalmasını sağlayacaktır. Çalışan gelişimi ve eğitim seanslarının sıklığı, şirket yönetiminin etkinliğini değerlendirmek için iyi bir araçtır. İşgücünü sürekli değişen teknolojiler ve şirketin büyümesine ve başarısına her zaman pozitif katkı sağlayacak çalışma ortamı ile güncel tutmak için eğitimler yapmak çok önemlidir.

İlgili Okumalar

Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin dünya çapında bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır . Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:

  • Çalışan Morali Çalışan Morali Çalışan morali, bir çalışanın işyerinde sahip olduğu genel memnuniyet, görünüm ve esenlik duyguları olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, çalışanların çalışma ortamları hakkında ne kadar memnun hissettiklerini ifade eder. Çalışanların morali, doğrudan etkisi nedeniyle birçok işletme için önemlidir.
  • Liderlik Özellikleri Liderlik Özellikleri Liderlik özellikleri, etkili liderleri tanımlayan kişisel nitelikleri ifade eder. Liderlik, bir bireyin veya bir kuruluşun, bireyleri, ekipleri veya kuruluşları amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine doğru yönlendirebilme kabiliyetidir. Liderlik, yönetimde önemli bir işlev görür
  • Yönetim Teorileri Yönetim Teorileri Yönetim teorileri, modern organizasyonlarda uygulanabilecek çerçeveler ve kılavuzlar gibi araçları içerebilen önerilen yönetim stratejilerini çevreleyen kavramlardır. Genellikle profesyoneller yalnızca tek bir yönetim teorisine güvenmezler
  • Kurumsal Gelişim Kursları