PEARSON İşlevi - Formül, Örnek, Ürün-Moment Korelasyonu

PEARSON işlevi, finansal analistler için en önemli Excel işlevlerinin Excel İstatistiksel işlevler İşlevler Listesi altında kategorize edilmiştir. Bu hile sayfası, bir Excel analisti olarak bilinmesi kritik olan 100'lerce işlevi kapsar. İki set değer için Pearson Moment Çarpımı Korelasyon Katsayısını hesaplayacaktır. Örneğin bir kişinin yaşı ile gri saçların görünümü arasındaki ilişkiyi bulabiliriz.

Bir finansal analist olarak Finansal Analist İş Tanımı Aşağıdaki finansal analist iş tanımı, bir banka, kurum veya şirketteki bir analist işi için işe alınması gereken tüm becerilerin, eğitimin ve deneyimin tipik bir örneğini verir. Finansal tahmin, raporlama ve operasyonel ölçümleri takip edin, finansal verileri analiz edin, finansal modeller oluşturun, PEARSON işlevi Hisse Başına Kazanç (EPS) Hisse Başına Kazanç (EPS) Hisse Başına Kazanç (EPS) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanışlıdır. Şirket kârının adi hissedarın payını belirlemek için kullanılan metrik. EPS, her ortak hissenin karını ve diğer mali ölçütleri ölçer Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Nasıl Gerçekleştirilir.Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun finansal tablo analizini yapmayı öğretecektir. .

Formül

= PEARSON (dizi1; dizi2)

PEARSON işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır:

  1. Dizi1 (gerekli bağımsız değişken) - Bu, bağımsız değerlerin sayı kümesidir.
  2. Dizi2 (Bu gerekli bir bağımsız değişkendir) - Bu, bağımlı değerler kümesidir.

İşlev, bir dizinin parçası olarak sağlanan metin değerlerini ve mantıksal değerleri göz ardı eder. İki değer kümesi olan x ve y için Pearson ürün-moment korelasyon katsayısı aşağıdaki formülle verilir:

Pearson Fonksiyonu

Burada x ve y , iki değer dizisinin örnek ortalamalarıdır.

Değeri ise r + 1'e yakın olan, güçlü pozitif korelasyon gösterir ve eğer r, yakın -1, bu güçlü bir negatif korelasyon gösterir.

PEARSON İşlevi Excel'de nasıl kullanılır?

PEARSON işlevinin kullanımlarını anlamak için bir örnek ele alalım:

Misal

Bize aşağıdaki veri setlerinin verildiğini ve aralarındaki korelasyonu bulmak istediğimizi varsayalım:

PEARSON İşlevi

Kullanılacak formül:

PEARSON İşlevi - Örnek 1

Aşağıdaki sonucu alıyoruz:

PEARSON İşlevi - Örnek 1a

Yukarıdaki sonuç, veri setleri arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gösterir.

PEARSON İşlevi hakkında hatırlanması gerekenler

  1. # YOK! error - Verilen dizi bağımsız değişkenlerinin farklı uzunluklarda olması durumunda oluşur.
  2. # BÖL / 0! error - Verilen dizi bağımsız değişkenlerinden biri boş olduğunda veya değerlerinin standart sapması sıfıra eşit olduğunda gerçekleşir.
  3. PEARSON işlevi, CORREL işleviyle aynı hesaplamayı gerçekleştirir. Ancak, MS Excel 2003 ve önceki sürümlerde PEARSON bazı yuvarlama hataları gösterebilir.
  4. Bir dizi veya başvuru bağımsız değişkeni metin, mantıksal değerler veya boş hücreler içeriyorsa, değerler göz ardı edilir. Ancak sıfır değerine sahip hücreler bu işlev tarafından dahil edilir.

Örnek Excel dosyasını indirmek için burayı tıklayın

Ek kaynaklar

Finans'ın önemli Excel işlevleriyle ilgili kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz! Bu işlevleri öğrenmek ve ustalaşmak için zaman ayırarak, finansal modellemenizi önemli ölçüde hızlandıracaksınız. Daha fazla bilgi edinmek için şu ek Finans kaynaklarına göz atın:

  • Finans için Excel İşlevleri Finans için Excel Bu Finans için Excel kılavuzu, Excel'de harika bir finansal analist olmak için bilmeniz gereken en iyi 10 formülü ve işlevi öğretecektir. Bu kılavuzda örnekler, ekran görüntüleri ve adım adım talimatlar bulunmaktadır. Sonunda, eğitimde kapsanan tüm finans işlevlerini içeren ücretsiz Excel şablonunu indirin
  • Gelişmiş Excel Formülleri Kursu
  • Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bu gelişmiş Excel formüllerini bilmek çok önemlidir ve finansal analiz becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşır. Bilmeniz gereken gelişmiş Excel işlevleri. Her birinci sınıf finansal analistin düzenli olarak kullandığı en iyi 10 Excel formülünü öğrenin. Bu beceriler, herhangi bir kariyerde elektronik tablo çalışmanızı geliştirecek
  • Finansal Analist Sertifika Programı FMVA® Sertifikasyonu Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın