YG Formülü, Hesaplama ve Yatırım Getirisi Örnekleri

Yatırımın geri dönüşü (ROI) bir finansal orandır. Finansal Oranlar Finansal oranlar, bir yatırımcının yatırım maliyetine göre alacağı faydayı hesaplamak için kullanılan bir şirket hakkında anlamlı bilgiler elde etmek için finansal tablolardan alınan sayısal değerlerin kullanılmasıyla oluşturulur. En yaygın olarak net gelir olarak ölçülür. Net Gelir Net Gelir, yalnızca gelir tablosunda değil, her üç temel mali tabloda da anahtar bir kalemdir. Gelir tablosundan ulaşılırken, net kar hem bilançoda hem de nakit akım tablosunda kullanılır. orijinal sermaye maliyetine bölünür Sermaye Harcamaları Sermaye harcamaları, bir şirketin uzun vadeli varlıkların satın alınması, iyileştirilmesi veya bakımı için şirketin verimliliğini veya kapasitesini artırmak için kullandığı fonları ifade eder.Uzun vadeli varlıklar genellikle fizikseldir ve birden fazla hesap dönemine sahip faydalı ömürleri vardır. yatırımın. Oran ne kadar yüksek olursa, kazanılan fayda o kadar büyük olur. Bu kılavuz, ROI formülünü parçalara ayıracak, bunun nasıl hesaplanacağına dair birkaç örneği özetleyecek ve indirilecek bir ROI formülü yatırım hesaplayıcısı sağlayacaktır.

ROI (Yatırım Getirisi) tema resmi

Daha fazlasını öğrenmek için Finansın Ücretsiz Finans Kurslarını Başlatın!

YG Formülü

ROI formülünün birkaç versiyonu vardır. En yaygın kullanılan ikisi aşağıda gösterilmiştir:

ROI = Net Gelir / Yatırım Maliyeti

veya

ROI = Yatırım Kazancı / Yatırım Tabanı

YG formül bilgi grafiği

ROI formülünün ilk versiyonu (net gelirin bir yatırımın maliyetine bölünmesi) en yaygın kullanılan orandır.

ROI formülü hakkında düşünmenin en basit yolu, bir tür “fayda” alıp bunu “maliyete” bölmektir. Birisi bir şeyin iyi veya kötü bir YG'ye sahip olduğunu söylediğinde, ondan onu tam olarak nasıl ölçtüğünü netleştirmelerini istemek önemlidir.

ROI Formülü Hesaplama Örneği

Bir yatırımcı, 500.000 $ değerinde olan A mülkünü satın alır. İki yıl sonra, yatırımcı mülkü 1.000.000 dolara satıyor.

Bu durumda yatırım kazancı formülünü kullanıyoruz.

ROI = (1.000.000 - 500.000) / (500.000) = 1 veya% 100

Daha fazla bilgi edinmek için Finansın Ücretsiz Finans Kurslarına göz atın!

ROI Formül Hesaplamasının Kullanımı

ROI hesaplamaları basittir ve bir yatırımcının bir yatırım fırsatını alıp almayacağına karar vermesine yardımcı olur. Hesaplama aynı zamanda bir yatırımın bugüne kadar nasıl performans gösterdiğinin bir göstergesi olabilir. Bir yatırım olumlu veya olumsuz bir YG gösterdiğinde, yatırımcı için yatırımının değeri hakkında önemli bir gösterge olabilir.

Yatırımcı, bir ROI formülü kullanarak, düşük performanslı yatırımları yüksek performanslı yatırımlardan ayırabilir. Bu yaklaşımla yatırımcılar ve portföy yöneticileri yatırımlarını optimize etmeye çalışabilirler.

ROI Formülünün Faydaları

Her analistin bilmesi gereken yatırım getirisi oranını kullanmanın birçok yararı vardır.

# 1 Basit ve Hesaplaması Kolay

Yatırım getirisi metriği, hesaplanması çok kolay olduğu için sıklıkla kullanılır. Yalnızca iki rakam gereklidir - fayda ve maliyet. Bir "dönüş", farklı kişiler için farklı şeyler ifade edebileceğinden, "getiri" nin katı bir tanımı olmadığı için ROI formülünün kullanımı kolaydır.

# 2 Evrensel Olarak Anlaşıldı

Yatırım getirisi, evrensel olarak anlaşılan bir kavramdır, bu nedenle, metriği konuşmada kullanırsanız, insanların neden bahsettiğinizi bileceği neredeyse garanti edilir.

ROI Formülünün Sınırlamaları

Oran genellikle çok yararlı olsa da, ROI formülünde bilinmesi önemli olan bazı sınırlamalar da vardır. Aşağıda, dikkate değer iki önemli nokta bulunmaktadır.

# 1 ROI Formülü, Zaman Faktörünü Dikkate Almaz

Daha yüksek bir ROI numarası her zaman daha iyi bir yatırım seçeneği anlamına gelmez. Örneğin, iki yatırımın aynı YG'si% 50'dir. Ancak ilk yatırım üç yılda tamamlanırken, ikinci yatırımın aynı verimi elde etmek için beş yıla ihtiyacı var. Her iki yatırım için de aynı ROI, büyük resmi bulanıklaştırdı, ancak zaman faktörü eklendiğinde, yatırımcı daha iyi seçeneği kolayca görüyor.

Yatırımcının aynı zaman aralığı ve aynı koşullar altında iki aracı karşılaştırması gerekir.

# 2 ROI Formülü Manipülasyona Duyarlıdır

Bir ROI hesaplaması, hesaplamada hangi ROI formülünün kullanıldığına bağlı olarak iki kişi arasında farklılık gösterecektir. Bir pazarlama yöneticisi, örnek bölümde açıklanan mülk hesaplamasını bakım maliyetleri, emlak vergileri, satış ücretleri, damga vergileri ve yasal maliyetler gibi ek maliyetleri hesaba katmadan kullanabilir.

Bir yatırımcının, her yatırımın değeri arttığında ortaya çıkan tüm olası maliyetleri hesaba katan gerçek ROI'ye bakması gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz finans kurslarımızı başlatın!

Yıllık YG Formülü

Yukarıda belirtildiği gibi, geleneksel yatırım getirisi metriğinin dezavantajlarından biri, zaman dilimlerini hesaba katmamasıdır. Örneğin, 5 yılda% 25'lik bir getiri, 5 günde% 25'lik bir getiri ile aynı şekilde ifade edilir. Ancak 5 günde% 25'lik bir getiri, 5 yıldan çok daha iyidir!

Bu sorunun üstesinden gelmek için, yıllık bir ROI formülü hesaplayabiliriz.

YG Formülü:

= [(Bitiş Değeri / Başlangıç ​​Değeri) ^ (1 / Yıl Sayısı)] - 1

Nerede:

yıl sayısı = (Bitiş tarihi - Başlangıç ​​Tarihi) / 365

Örneğin, bir yatırımcı 1 Ocak 2017'de 12.50 $ 'a hisse satın alır ve 24 Ağustos 2017'de 15.20 $' a satar. Düzenli ve yıllıklaştırılmış yatırım getirisi nedir?

Normal = (15.20 $ - 12.50 $) / 12.50 $ = % 21.6

Yıllıklandırılmış = [(15,20 ABD doları / 12,50 ABD doları) ^ (1 / ((24 Ağustos - 1 Ocak) / 365))] -1 = % 35,5

Excel'de ROI Formülü Hesaplayıcı

Finans'ın ücretsiz ROI Formülü Hesaplayıcıyı İndirin Yatırım Getirisi Excel Hesaplayıcısı Bu Yatırım Getirisi Excel Hesaplayıcısı, farklı senaryolar için Yatırım Getirisini hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Yatırım getirisi, bir şirketin performansını değerlendirmek için en önemli karlılık oranlarından biridir. İşte şablonun bir parçası. Kendi analizinizi gerçekleştirmek üzere Excel'de bulunduğunuzda ROI'yi kolayca hesaplamak için bu hesap makinesini kullanın. Hesap makinesi yukarıda açıklanan örnekleri kullanır ve kendi numaralarınızı kolayca girip farklı senaryolarda çıktının ne olduğunu görebilmeniz için tasarlanmıştır.

Hesaplayıcı dört farklı ROI formül yöntemini kapsar: net gelir, sermaye kazancı, toplam getiri ve yıllık getiri.

ROI Hesaplayıcı - Excel Dosyasını Ücretsiz İndirin

Dört yaklaşımın her biri arasındaki farkı öğrenmenin en iyi yolu, farklı sayılar ve senaryolar girmek ve sonuçlara ne olduğunu görmektir.

Ücretsiz Şablonu İndirin

Aşağıdaki forma adınızı ve e-posta adresinizi girin ve ücretsiz şablonu hemen indirin!

Yatırım Getirisi / YG Formülü Video Açıklaması

Aşağıda, yatırım getirisinin ne olduğu, nasıl hesaplanacağı ve neden önemli olduğu hakkında bir video açıklaması bulunmaktadır. Sadece birkaç dakika içinde çok şey öğreneceksiniz!

ROI Formülüne Alternatifler

Çok genel yatırım getirisi oranına birçok alternatif var.

En ayrıntılı getiri ölçüsü, İç Getiri Oranı (IRR) olarak bilinir. İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Diğer bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır. Bu, bir yatırımın ömrü boyunca alınan tüm nakit akışının, yıllık yüzde (%) büyüme oranı olarak ifade edilen bir ölçüsüdür. Bu metrik, özel sermaye ve risk sermayesi gibi sofistike sektörlerde tercih edilen getiri ölçüsü olan nakit akışlarının zamanlamasını hesaba katar Özel Sermaye ile Risk Sermayesi, Melek / Tohum Yatırımcılar Özel sermaye ile risk sermayesi ile melek ve tohum yatırımcılarını karşılaştır risk, iş aşaması, yatırımın boyutu ve türü, ölçümler, yönetim.Bu kılavuz, özel sermaye ile risk sermayesinin melek ve tohum yatırımcılarının ayrıntılı bir karşılaştırmasını sağlar. Üç tür yatırımcıyı karıştırmak kolaydır.

Yatırım Getirisine diğer alternatifler arasında Özkaynak Getirisi (ROE) Özkaynak Getirisi (ROE) Özkaynak Getirisi (ROE), bir şirketin yıllık getirisinin (net gelir) toplam özkaynak değerine bölünmesiyle elde edilen bir şirketin karlılığının bir ölçüsüdür (yani% 12). ROE, gelir tablosunu ve bilançoyu birleştirir, çünkü net gelir veya kar, öz sermaye ile karşılaştırılır. ve Varlık Getirisi (ROA) Varlık Getirisi ve ROA Formülü ROA Formülü. Varlık Getirisi (ROA), bir işletmenin kârlılığını toplam varlıklarıyla ilişkili olarak ölçen bir yatırım getirisi (ROI) metriğidir. Bu oran, bir şirketin ürettiği karı (net gelir) varlıklara yatırdığı sermaye ile karşılaştırarak ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir. .Bu iki oran, nakit akışlarının zamanlamasını hesaba katmaz ve yalnızca yıllık bir getiri oranını temsil eder (IRR gibi yaşam boyu getiri oranının aksine). Bununla birlikte, payda daha net bir şekilde belirlendiği için genel yatırım getirisinden daha belirgindirler. Öz Sermaye ve Varlıkların belirli bir anlamı varken, "yatırım" farklı şeyler ifade edebilir.

Geri Dönüş Oranları Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Yatırım getirisini hesaplamaya yönelik bu Finans kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Finance, Financial Modeling Analyst unvanının resmi küresel sağlayıcısıdır FMVA® Certification Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Öğrenmeye ve kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için, getiri oranlarına ilişkin bu ek Finans kaynakları yardımcı olacaktır:

  • Özkaynak Getirisi (ROE) Özkaynak Getirisi (ROE) Özkaynak Getirisi (ROE), bir şirketin yıllık getirisinin (net gelir) toplam özkaynak değerine (yani% 12) bölünmesiyle elde edilen bir şirketin kârlılığının bir ölçüsüdür. . ROE, gelir tablosunu ve bilançoyu birleştirir, çünkü net gelir veya kar, öz sermaye ile karşılaştırılır.
  • Varlık Getirisi (ROA) Varlık Getirisi ve ROA Formülü ROA Formülü. Varlık Getirisi (ROA), bir işletmenin kârlılığını toplam varlıklarına göre ölçen bir yatırım getirisi (ROI) metriğidir. Bu oran, bir şirketin ürettiği karı (net gelir) varlıklara yatırdığı sermaye ile karşılaştırarak ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.
  • İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR) İç Getiri Oranı (IRR), bir projenin net bugünkü değerini (NPV) sıfır yapan iskonto oranıdır. Başka bir deyişle, bir proje veya yatırımdan elde edilecek beklenen bileşik yıllık getiri oranıdır.
  • DCF Modelleme DCF Modeli Eğitimi Ücretsiz Kılavuz Bir DCF modeli, bir işletmeye değer vermek için kullanılan belirli bir finansal model türüdür. Model, bir şirketin kaldıraçsız serbest nakit akışının bir tahminidir.