SWITCH İşlevi - Formül, Örnekler, Nasıl Kullanılır

DEĞİŞTİR işlevi, finansal analistler için en önemli Excel işlevlerinin Excel'in Mantıksal İşlevler İşlevler Listesi altında kategorize edilmiştir. Bu hile sayfası, bir Excel analisti olarak bilinmesi kritik olan 100'lerce işlevi kapsar. Bu işlev, belirli bir ifadeyi (veya bir değeri) bir değerler listesine göre değerlendirecek ve ilk eşleşen değere karşılık gelen bir sonuç döndürecektir. Eşleşen bir değer olmaması durumunda, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülür.

SWITCH, MS Excel 2016'da eklenmiştir ve önceki sürümlerde mevcut değildir. Ancak, işlev daha önce VBA'da mevcuttu. ANAHTAR işlevi, iç içe geçmiş EĞER işlevleri yerine kullanılabilir.

Formül

= ANAHTAR (ifade, değer1, sonuç1, [varsayılan veya değer2, sonuç2],… [varsayılan veya değer3, sonuç3])

ANAHTAR işlevi aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır:

 1. İfade (gerekli bağımsız değişken) - İşlevin karşılaştıracağı bir sayı, tarih veya bazı metinler olabilir. İfade argümanının birkaç örneği aşağıdaki gibidir:

İfade TürüMisal
Hücre referansıA2
Mantık testiA2 = "PASS"
Sayı veya metin2 veya "BAŞARISIZ"
Adlandırılmış aralıkNamed_Range
Boole değerleriDoğru ya da yanlış
Matematik ifadesiA2 + 1

 1. Değer1 ……… değer126 (gerekli bağımsız değişken) - Bu, ifade ile karşılaştırılacak değerdir.
 2. Sonuç1 ……… sonuç126 - Karşılık gelen değerN bağımsız değişkeni ifadeyle eşleştiğinde döndürülecek değer.
 3. Varsayılan (isteğe bağlı bağımsız değişken) - Bu, değerN ifadesinde eşleşme bulunmazsa işlevin döndürmesi gereken değerdir.

Excel'de SWITCH İşlevi nasıl kullanılır?

ANAHTAR işlevinin nasıl çalıştığını anlamak için birkaç örnek görelim:

örnek 1

Bize bir dizi kısaltma verildiğini ve kısaltmaların temsil ettiği değeri döndürmek istediğimizi varsayalım.

Formül = ANAHTAR (A6, "DR", "Borçlular", "CR", "Alacaklılar", "JE", "Yevmiye Kaydı", "LB", "Defter defteri", "bilinmiyor") olacaktır .

Aşağıdaki sonucu alıyoruz:

SWITCH İşlevi

Bir IF iç içe formül kullanmamız gerekirse, bu uzun bir formül olacaktır. Hem ANAHTAR işlevi hem de EĞER işlevi bir dizi koşulu belirlememize yardımcı olur. Bununla birlikte, SWITCH ile birkaç koşullu ifade değil, bir ifade ve bir değerler ve sonuçlar dizisi tanımlayabiliriz.

SWITCH işlevinin en iyi yanı, ifadeyi birkaç kez tekrar etmemiz gerekmemesidir; bu, bazen iç içe EĞER formüllerinde olur.

Şimdi, EĞER işlevini kullanmamız gerekirse, formül şöyle olurdu:

= EĞER (B5 = "DR", "Borçlular", IF (A2 = "CR", "Alacaklılar", IF (B5 = "JE", "Yevmiye Kaydı", EĞER (B5 = "LB", "Defter Defteri") ,"Bilinmeyen"))))

SWITCH İşlevi - Örnek 1

Örnek 2 - SWITCH'i diğer işlevlerle kullanma

Diyelim ki bize birkaç tarih verildi ve bunların bugüne mi, yarına mı yoksa düne mi atıfta bulunduğunu görmek istiyoruz. ANAHTAR, GÜNLER ve BUGÜN işlevlerini birlikte kullanarak, istenen sonuçları elde edebiliriz.

BUGÜN işlevi, geçerli tarihin seri numarasını döndürür ve GÜN işlevi, iki tarih arasındaki gün sayısını döndürür.

Kullanılacak formül = ANAHTAR (GÜN (BUGÜN (), B5), 0, "Şimdiki tarih", 1, "Dün", -1, "Yarın", "Bilinmeyen") .

SWITCH İşlevi - Örnek 2

Örnek 3

Bazı ülkelerde, mali yıl 1 Ocak'tan farklı bir tarihte başlar, bu nedenle tarihleri ​​mali çeyreklere göre sınıflandırmaları gerekir. Örneğin, mali yıl Nisan-Mart arası ise, Nisan-Haziran 1. çeyrek olur ve böyle devam eder. SWITCH'i bu tür senaryolarda kullanabiliriz:

SWITCH İşlevi - Örnek 3

Aşağıdaki sonuçları alıyoruz:

SWITCH İşlevi - Örnek 3a

Burada Tarihler sütunundaki ay numarasını bulacak bir formül kullandık: 1. aysa, 4. çeyrek; 2. ay ise 4. çeyrek; 3. aysa, dördüncü çeyrektir; 4. ay ise, 1. çeyrek; ve bunun gibi.

SWITCH İşlevi hakkında birkaç not

 1. Fonksiyonlar 254 argümanla sınırlı olduğundan, 126 çift değer ve sonuç argümanı kullanabiliriz.
 2. # N / A error - SWITCH işlevi eşleşemediğinde ve başka bir bağımsız değişken olmadığında ortaya çıkar. Örneğin, bir 7 değeri için = ANAHTAR (A3,1, "Pazar", 2, "Pazartesi", 3, "Salı") formülünü verirsek, işlev #YOK hatasını döndürür.
 3. #NAME? error - SWITCH işlevini içermeyen bir Excel sürümünde bir hücreyi düzenlediğimizde oluşur.

Örnek Excel dosyasını indirmek için burayı tıklayın

Ek kaynaklar

Finans'ın Excel SWITCH işleviyle ilgili kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Excel işlevlerini öğrenmek ve ustalaşmak için zaman ayırarak, finansal analizinizi önemli ölçüde hızlandıracaksınız. Daha fazla bilgi edinmek için şu ek Finans kaynaklarına göz atın:

 • Finans için Excel İşlevleri Finans için Excel Bu Finans için Excel kılavuzu, Excel'de harika bir finansal analist olmak için bilmeniz gereken en iyi 10 formülü ve işlevi öğretecektir. Bu kılavuzda örnekler, ekran görüntüleri ve adım adım talimatlar bulunmaktadır. Sonunda, eğitimde kapsanan tüm finans işlevlerini içeren ücretsiz Excel şablonunu indirin
 • Gelişmiş Excel Formülleri Kursu
 • Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bilmeniz Gereken Gelişmiş Excel Formülleri Bu gelişmiş Excel formüllerini bilmek çok önemlidir ve finansal analiz becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşır. Bilmeniz gereken gelişmiş Excel işlevleri. Her birinci sınıf finansal analistin düzenli olarak kullandığı en iyi 10 Excel formülünü öğrenin. Bu beceriler, herhangi bir kariyerde elektronik tablo çalışmanızı geliştirecek
 • PC ve Mac için Excel Kısayolları Excel Kısayolları PC Mac Excel Kısayolları - PC ve Mac kullanıcıları, finans, muhasebe meslekleri için en önemli ve yaygın MS Excel kısayollarının listesi. Klavye kısayolları modelleme becerilerinizi hızlandırır ve zamandan tasarruf sağlar. Düzenleme, biçimlendirme, gezinme, şerit, özel yapıştırma, veri işleme, formül ve hücre düzenleme ve diğer kısayolları öğrenin