Form 4797 - Nedir? Ticari Mülk Satışından Kazançlar

Form 4797, kira geliri oluşturan mülkler ve sınai, tarım için kullanılan mülkler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari mülklerin satışından veya transferinden elde edilen kazançlar için Dahili Gelir Servisi'ne (IRS) sunulması gereken bir vergi formudur. veya çıkarılabilir kaynaklar. Bir Form 4797 doldurmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için her zaman profesyonel bir vergi danışmanına danışın.

form 4797 teması

Form 4797 kapsamında mülkün sınıflandırılması

Mülkünüzün bir ticari mülk olarak kabul edilip edilmediğini ve formun doldurulmasını gerektirip gerektirmediğini görmek için IRS web sitesini (//www.irs.gov/) dikkatlice kontrol etmeniz önemlidir.

Olası muafiyetler, kısmen ticari gelir elde etmek için kullanılmış, ancak asıl amacı mesken olmak olan birincil konutları içerir. Bu, birçok girişimci, bağımsız müteahhit ve gelirini evden elde eden diğerleri için geçerli olabilir.

Amortisman

Mülkün kullanımına ve sınıflandırılmasına bağlı olarak, amortisman hesaba katılabilir ve mülkün defter değerini düşürmek ve dolayısıyla vergilendirilebilir kazancı azaltmak için kullanılabilir.

Hissedarlar için vergi olayı

Yatırımın mülkiyet yapısına ve kurulumuna bağlı olarak, diğer hissedarlar, ortaklar veya yatırımcılar da mülk satıldığında ve bir Form 4797 dosyalandığında bir vergi olayı yaşayabilir.

Mülkün satışının diğer hissedarlar veya yatırımcılar üzerindeki etkisini belirlemek için profesyonel bir vergi danışmanına başvurduğunuzdan emin olun.

Ek kaynaklar

Finans'ın 4797 formunun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlamaya yönelik giriş kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Profesyonel vergi danışmanlığı almak ve tüm IRS düzenlemelerine ve gereksinimlerine tam olarak uyduğunuzdan emin olmak her zaman önemlidir.

Finansın misyonu, birinci sınıf bir finansal analist olmanıza yardımcı olmaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak, bu ek Finans kaynakları size yolunuzda yardımcı olacaktır:

  • Vergi Kalkanı Vergi Kalkanı Vergi Kalkanı, vergilendirilebilir gelirden, borçlu olunan vergilerde indirimle sonuçlanan izin verilen bir kesintidir. Bu kalkanların değeri, kurum veya birey için geçerli vergi oranına bağlıdır. İndirilebilir ortak giderler, amortisman, amortisman, ipotek ödemeleri ve faiz giderlerini içerir.
  • Faiz vergisi kalkanları Faiz Vergisi Kalkanları "Faiz vergisi kalkanı" terimi, bir şirketin faiz giderinden vergilendirilebilir gelire yapılan kesintilerin getirdiği düşük gelir vergileri anlamına gelir.
  • Vergi cennetleri Vergi Cenneti Bir vergi cenneti veya açık deniz finans merkezi, yabancı kişilere ve işletmelere asgari vergi yükümlülüğü sunan herhangi bir ülke veya yargı bölgesidir.
  • Mülkiyet tesisi ve ekipmanı PP&E (Mülk, Tesis ve Ekipman) PP&E (Mülk, Tesis ve Ekipman), bilançoda bulunan temel duran varlıklardan biridir. PP&E, Sabit Varlıkların Yatırım Harcamaları, Amortisman ve Satın Almalarından / Elden Çıkarmalarından etkilenir. Bu varlıklar, bir şirketin faaliyetlerinin ve gelecekteki harcamalarının finansal planlamasında ve analizinde önemli bir rol oynar.