Takım Oluşturma - Genel Bakış, Örnekler, En İyi Liderlik Faaliyetlerinin Listesi

Ekip oluşturma, motivasyonlarını artırmak için insan grupları tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder Çalışan Morali Çalışan morali, bir çalışanın işyerinde sahip olduğu genel memnuniyet, görünüm ve esenlik duyguları olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, çalışanların çalışma ortamları hakkında ne kadar memnun hissettiklerini ifade eder. İşbirliğini doğrudan etkisi ve artırması nedeniyle çalışanların morali birçok işletme için önemlidir. Pek çok insan "takım oluşturma" ve "takım çalışması" ifadelerini birbirinin yerine kullanır. Ancak bunlar iki ayrı kavramdır. Ekip oluşturma, grupların oluşturulmasına vurgu yaparken, ekip çalışması bu grupların işlevlerini vurgular.

Takım Oluşturma - bir meydan okuma üzerinde çalışan bir grup

Ekip oluşturma faaliyetleri, bağlılığı ve işbirliğini artırmayı amaçlasa da, birçok çalışan oyun oynayarak bir gün geçirmenin bağ kurmalarına nasıl yardımcı olabileceğini anlamıyor. Gerçek şu ki, yöneticilerin kendi organizasyonlarında takım oluşturmayı nasıl kullandıkları Kurumsal Yapı Kurumsal yapı, bir şirket içindeki farklı departmanların veya iş birimlerinin organizasyonunu ifade eder. Bir şirketin hedeflerine ve sektöre bağlı olarak, çalışanlarının sürece yönelik tutumlarını şekillendirmeye yardımcı olur.

Bu nedenle liderler, etkinliklerini artırmaya yardımcı olacağından ekip oluşturmayı daha iyi anlamaya çalışmalıdır. Daha spesifik olarak, liderler harika ekipler oluşturan özellikleri ve ekip oluşturmanın tekniklerini ve alaka düzeyini öğrenmekle ilgilenmelidir.

Bir Ekibi Etkili Yapan Nedir?

Etkili bir ekibin neye benzediğini belirlemek için çok sayıda araştırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğu, aşağıdaki özelliklerin ekip oluşturma için en önemli olduğu konusunda hemfikirdir:

KarakteristikAçıklama
Birincil Hedefi TanımlamaGrubu oluşturmanın temel işlevi, yarasadan hemen sonra açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu amacı tanımlamanın en iyi yolu sağlam ve ölçülebilir hedefler belirlemektir. Bu şekilde, her ekip üyesi, çalışmasının organizasyonel hedefe ulaşmaya nasıl katkıda bulunduğunu tam olarak bilir.
Sık İletişimEtkili bir ekip oluşturan bir diğer husus, açık ve özgür iletişim kanallarını gerektirir. Sadece ekip üyeleri arasında değil, ekip ve tüm organizasyon arasında da sürekli iletişim olmalıdır. Bu şekilde ekip üyeleri, rollerini üstlenmek için ihtiyaç duydukları bilgilere her zaman sahip olacaklardır.
Sorumluluk ve BağlılıkEkip üyeleri, hangi beklentilerin karşılanması gerektiğinin farkında olduklarında, kararlarından ve çalışmalarından sorumlu tutulmaya daha hazır hale gelirler. Benzer şekilde, bu ekip üyeleri, verilen görevleri belirli bir zaman çerçevesinde bitirmek için proaktif önlemler almaya isteklidir.

Genel olarak, iyi bir ekibin üyeleri yalnızca hedeflerin farkında değildir, aynı zamanda kendilerini tüm kalbiyle belirlenen hedeflere ulaşmaya adarlar.

Laissez-faire Liderlik FormuEtkili bir ekibin bir başka özelliği de temsilci liderlik uygulamasıdır. Bunun anlamı, üyelerin durumlar gerektirdiğinde liderlik pozisyonları almaya hazır olmalarıdır. Bu komünal liderlik tarzı paylaşılan bir sorumluluğu teşvik eder ve üyelerin motivasyonunu ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

Takım Oluşturma Yöntemleri

Etkili ekipleri oluşturan özellikleri belirlemek yeterli değildir. Liderlerin ayrıca bu özellikleri takımlarına nasıl katabileceklerini öğrenmeleri gerekir. Bir takım oluştururken, takip edilmesi gereken adımlardan bazıları şunlardır:

Ekip amaçlarını ve hedeflerini netleştirin

Hedefleri netleştirmek, herhangi bir projenin başarısı için çok önemlidir. Bu, her liderin, her takım üyesinin eylemlerinin ana hedeflere ulaşmada nasıl yardımcı olduğuna dair kapsamlı açıklamalar sunarak başlaması gerektiği anlamına gelir. Hedeflerin bilinmesinin yanı sıra, liderlerin, üyelerin öncelik vermesi gereken belirli faaliyetleri de oluşturması gerekir. Böylelikle her üye tam olarak ne zaman ve nerede yardıma ihtiyacı olduğunu bilir.

Net hedeflerle, üyelerin kişisel kariyer hedeflerinin bir projenin hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu görmeleri de daha kolaydır. Bu netlik olmadan, birçok çalışan, masrafları takım pahasına kendi hedeflerine ulaşmaya odaklanabilir. İşin iyi yanı, açık iletişim kanalları varsa Ağ Kurma ve İlişki Kurma (2. Bölüm) Bu makale, kariyerinizde ve yaşam deneyiminizin bütününde başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak bir dizi yararlı ipucunun bir parçasıdır. Teknik beceriler bizi tercih edilen görevimiz için işe almamızı sağlarken, yumuşak beceriler iş yerinde etkili bir şekilde iletişim kurmamıza ve işbirliği yapmamıza yardımcı olur. Diğer insanlarla nasıl anlaşılacağını bilmek gibi yumuşak beceriler, çalışanlar her zaman kişisel hedeflerinin kuruluşun hedefleriyle nasıl ilişkili olduğunu sorgulayabilir.

Ekip üyelerini akıllıca seçin

Ekip üyelerini seçmek söz konusu olduğunda, göz önünde bulundurulması gereken üç temel husus vardır - bireycilik, çok boyutluluk ve ekibin becerilerinin seviyesi.

  • Bazı bireylerin her zaman diğerlerinden daha iyi ekip üyeleri olacağı bilinen bir gerçektir. Ayrıca, kararlılıkla bireylerin tek bir birim olarak nasıl işlev göreceklerini öğrenebilecekleri de yaygın olarak bilinmektedir. Bireyci, çıkarlarını ekip üyelerinin çıkarlarının önüne koymayı seven kişidir. Bu tür insanlar, bireysel çalışmaları gereken bağımsız rollerde mükemmeldir. Ancak kolektivistler de var. Bu, işbirliğini seven ve bir grubun parçası olduğunda daha iyi gelişen bir bireydir. Bir kolektivist daha iyi bir ekip üyesi olmasına rağmen, bazı durumlarda tüm grubun başarılı olmasına yardımcı olan bağımsız görevlerdir. Bununla birlikte, bir liderin bireylerle ilgilenirken daha fazla çaba göstermesi gerekebilir.
  • Liderlerin yapması gereken bir diğer şey, farklı ekip üyelerinin deneyim ve becerileri arasında bir denge kurmaktır. Üyelerin güçlü yönlerine göre işi eşit dağıtmak anlamına gelir. Bu notta, yeni üyeler aynı zamanda ekibin tam olarak işleyen bir parçası olarak nasıl çalışacaklarını da öğrenmelidir. Liderler, bu yeni üyelere onlara rehberlik etme deneyimi olan kişilerle ortaklık yapmak zorunda kalabilir.
  • Takım çeşitliliği, bir beceri kombinasyonundan daha fazlasıdır. Aynı zamanda farklı kültürlerden, cinsiyetlerden ve ırklardan insanların hedeflere ulaşmak için nasıl birlikte çalıştıklarını ifade eder. Çeşitlilik Çeşitlilik Yönetimi Çeşitlilik yönetimi, farklı geçmişlere sahip çalışanların politikalar ve programlar aracılığıyla bir organizasyonun yapısına daha fazla dahil edilmesini sağlar. Ekip üyelerinin hedefleri farklı bakış açılarından görmelerine ve onlara ulaşmanın en iyi yolunu bulmalarına olanak sağladığından, gerekli olabilir.

Takım Oluşturmaya Yatırım - liderlik üzerinde çalışan bir ekip

Takım Oluşturmaya Neden Yatırım Yapmalı?

Hedeflere ulaşmak için

Bir ekip oluşturma ortamında, ekip oluşturma faaliyetlerinin amacı ve yöneten kuralları, başlangıçta üyelere açık hale getirilir. Görevler daha sonra güçlü yönlerine, deneyimlerine ve becerilerine bağlı olarak üyelere devredilir. Bu, üyelerin ana ekip hedeflerine ulaşmak için çalışmasına yardımcı olur. Böyle bir uygulama, çalışanlar organizasyonel hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmayı öğrendikleri için, geliştirilmiş iş performansına dönüşür. Kurumsal Strateji Kurumsal Strateji, iş stratejisindeki rekabet avantajlarına bakmanın aksine, bir firma genelinde kaynakların, risklerin ve geri dönüşün nasıl yönetileceğine odaklanır.

Rekabeti teşvik etmek

Düşük performans gösteren bir takımı sağlıklı rekabetten daha fazla çalışmaya hiçbir şey motive edemez. Ekip oluşturma faaliyetlerinin çoğu, belirli bir hedefe ulaşmak için yarışan farklı ekipleri içerir. Bir takım ister kaybetsin ister galip çıksın, olasılıklar, üyelerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya yönlendirilecekleridir. Bu sadece çalışanları motive etmekle kalmaz, aynı zamanda onları işte bu prensibi uygulamaya teşvik eder. Rekabetin çalışanların üretkenliğini artırdığı kanıtlanmıştır.

Yüz yüze etkileşimler oluşturmak için

Çalışanlardan bir görev üzerinde birlikte çalışmaları istendiğinde, genellikle e-posta veya çevrimiçi sohbet forumları aracılığıyla iletişim kurarlar. Bu verimli olabilse de, yüz yüze etkileşim genellikle değerli faydalara sahiptir. Sadece kafa karışıklığını azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda birlikte çalışmayı daha sosyal bir deneyim haline getirir.

Özet

Ekip oluşturma, üyelerin birlikte çalışmasını gerektiren etkinlikler geliştirerek bir ekibin bağlılığını, üretkenliğini ve verimliliğini artırma sürecidir. Bu süreç, başarısını garantilemek için çeşitli yönlere dayanır. Bunlar, iyi iletişim becerileri, hedeflerin netliği, paylaşılan liderlik ve hesap verebilirlik duygusu gibi faktörleri içerir.

Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak liderlerin ekip seçerken dikkatli olmaları gerekir. Daha spesifik olarak, çeşitlilik ve beceri seviyelerine göre takım seçmeleri gerekir. Genel olarak, ekip oluşturma, şirketlerin hedeflere ulaşmasına ve sağlıklı rekabeti teşvik etmesine yardımcı olur.

Ek kaynaklar

Finans'ın ekip oluşturma ve ilgili faaliyetlerle ilgili kılavuzunu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Öğrenmeye ve kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki kaynaklar yardımcı olacaktır:

  • Kurumsal Gelişim Kurumsal Gelişim Kurumsal gelişim, işini büyütmek ve yeniden yapılandırmak, stratejik ortaklıklar kurmak, birleşme ve satın almalara (M&A) katılmak ve / veya organizasyonel mükemmelliğe ulaşmak için stratejik kararlardan sorumlu bir şirketteki gruptur. Corp Dev ayrıca şirketin iş platformunun değerini artıran fırsatları da takip ediyor.
  • Kişilerarası Beceriler Kişilerarası Beceriler Kişilerarası beceriler, bireyler ve gruplarla etkili bir şekilde iletişim kurmak, etkileşim kurmak ve çalışmak için gerekli becerilerdir. Kişilerarası becerileri iyi olanlar güçlü sözlü ve sözlü olmayan iletişimcilerdir ve genellikle “insanlarla iyi” olarak kabul edilirler.
  • Liderlik Özellikleri Liderlik Özellikleri Liderlik özellikleri, etkili liderleri tanımlayan kişisel nitelikleri ifade eder. Liderlik, bir bireyin veya bir kuruluşun, bireyleri, ekipleri veya kuruluşları amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine doğru yönlendirebilme kabiliyetidir. Liderlik, yönetimde önemli bir işlev görür
  • Ağ Oluşturma ve İlişki Kurma (Bölüm 1) Ağ Oluşturma ve İlişki Kurma (Bölüm 1) Bu makale, şirketiniz içinde ağ oluşturmada başarılı olmanıza yardımcı olacak bir dizi yararlı ipucunun parçasıdır. Ağ oluşturma, iş aramamızdan başlayarak, bir şirkete katılmaya ve çalışmaya devam ederek ve nihayet kariyerlerimizi geliştirerek profesyonel yaşamlarımızda önemli bir rol oynamaktadır.