Adli Denetim Kılavuzu - Adli Denetimler Neden ve Nasıl Yapılandırılır

Adli Denetim, bir mahkemede veya yasal işlemlerde kullanılabilecek kanıtlar elde etmek için bir şirketin mali kayıtlarının incelenmesidir.

Örneğin, Finans Direktörünün (CFO) tavsiyesi üzerine Telemart, CFO Ne Yapar Bir CFO ne yapar - CFO'nun görevi, bir şirketin finansal performansını optimize etmektir, bunlara aşağıdakiler dahildir: raporlama, likidite ve yatırım getirisi . İçinde, arabaların temini için RJ Inc ile bir sözleşme imzaladı. O zamanlar, ödenen vergilerdeki bazı düzensizlikler nedeniyle lisansı askıya alındığı için RJ Inc'in iş yapma yetkisi yoktu. CFO bu gerçeğin bilgisine sahipti, ancak yine de Telemart'ın RJ Inc ile bir sözleşme yapmasını tavsiye etti çünkü bunu yaptığı için RJ'den gizlice tazminat alıyordu.

Adli tıp denetimi, bu tür dolandırıcılık vakalarını ortaya çıkarabilir.

Adli Denetim teması

Adli tıp denetimi neden yapılır?

Adli denetim soruşturmaları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yapılır:

Yolsuzluk

Bir Adli Denetimde, bir denetçi dolandırıcılığı araştırırken aşağıdakilere dikkat eder:

 1. Çıkar çatışmaları - Bir dolandırıcı, şirkete zarar verecek kişisel kazançlar için nüfuzunu kullandığında. Örneğin, bir yönetici, kişisel ilişkileri olan bir çalışanın yanlış harcamalarına izin verir ve onaylarsa. Yönetici bu onaydan doğrudan finansal olarak yararlanmasa da, bu tür uygunsuz onayları yaptıktan sonra kişisel menfaatler elde etme olasılığı yüksektir.
 2. Rüşvet - Adından da anlaşılacağı gibi, işleri halletmek veya kişinin lehine bir durumu etkilemek için para teklif etmek rüşvettir. Örneğin, Telemith, Telesmith'e Technosmith'e bir ihale teklifi hazırlamasına yardımcı olmak için belirli verileri sağlaması için bir Technosmith şirketinin çalışanına rüşvet veriyor.
 3. Gasp - Technosmith, Telemith ile sözleşme yapmak için para talep ederse, bu haraç anlamına gelir.

Varlık Suistimali

Bu, en yaygın ve yaygın dolandırıcılık biçimidir. Paranın kötüye kullanılması, sahte faturaların oluşturulması, mevcut olmayan tedarikçilere veya çalışanlara yapılan ödemeler, varlıkların kötüye kullanılması veya Envanterin çalınması, bu tür varlık kötüye kullanmanın birkaç örneğidir.

Mali tablo dolandırıcılığı

Şirketler, şirketin finansal performansını gerçekte olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak için bu tür dolandırıcılığa girerler. Sahte rakamlar sunmanın amacı, likiditeyi artırmak, üst yönetimin ikramiye almaya devam etmesini sağlamak veya piyasa performansı için baskı ile başa çıkmak olabilir.

Finansal tablo sahtekarlığının aldığı biçimin bazı örnekleri, muhasebe kayıtlarında kasıtlı sahtecilik yapılması, işlemlerin (gelir veya giderlerin çıkarılması, ilgili ayrıntıların finansal tablolardan açıklanmaması veya gerekli finansal raporlama standartlarının uygulanmamasıdır) verilebilir.

Adli denetim soruşturması prosedürü

Bir adli denetçinin, adli denetim teknikleri ve muhasebe konularının yasallığı konusunda özel eğitime sahip olması gerekir.

Bir adli denetimin, düzenli denetim prosedürlerine ek olarak gerçekleştirilmesi gereken ek adımlar vardır.

 1. Araştırmayı planlayın - Müşteri bir Adli tıp denetçisi tuttuğunda, denetçinin denetimin odak noktasının ne olduğunu anlaması gerekir. Örneğin, müşteri, tedarik edilen hammaddelerin kalitesi açısından olası sahtekarlık konusunda şüpheli olabilir. Adli tıp denetçisi, aşağıdaki gibi hedeflere ulaşmak için araştırmasını planlayacaktır:
 • Varsa hangi dolandırıcılığın yapıldığını belirleyin
 • Dolandırıcılığın meydana geldiği zaman dilimini belirleyin
 • Dolandırıcılığın nasıl gizlendiğini keşfedin
 • Dolandırıcılığın faillerini tespit edin
 • Dolandırıcılık nedeniyle uğranılan kaybı ölçün
 • Mahkemede kabul edilebilir ilgili kanıtları toplayın
 • Gelecekte şirkette bu tür sahtekarlıkları önleyebilecek önlemler önerin
 1. Kanıt Toplama - Denetimin sonunda, adli tıp denetçisinin, gerçekleştirilen olası dolandırıcılık türünü ve nasıl işlendiğini anlaması gerekir. Toplanan kanıtlar, mahkemede dolandırıcı (lar) ın kimliğini kanıtlamak, dolandırıcılık planının ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve uğradığı mali kayıp miktarını ve dolandırıcılıktan etkilenen tarafları belgelemek için yeterli olmalıdır.

Mantıksal bir kanıt akışı, mahkemenin dolandırıcılığı ve sunulan kanıtları anlamasına yardımcı olacaktır. Adli tıp denetçilerinin, toplanan belgelerin ve diğer kanıtların herhangi biri tarafından zarar görmemesi veya değiştirilmemesini sağlamak için önlemler almaları gerekir.

Bir adli denetimde kanıt toplamak için kullanılan yaygın teknikler aşağıdakileri içerir:

 • Maddi doğrulama teknikleri - Örneğin, mutabakat yapmak, belgeleri gözden geçirmek vb.
 • Analitik prosedürler - Belirli bir dönemdeki eğilimleri karşılaştırmak veya farklı segmentlerden karşılaştırmalı veriler elde etmek için kullanılır
 • Bilgisayar destekli denetim teknikleri - Dolandırıcılığı belirlemek için kullanılabilecek bilgisayar yazılım programları
 • Dolandırıcılığın işlenmesine izin veren boşlukları anlamak için iç kontrolleri anlamak ve bunları test etmek.
 • Şüpheli (ler) ile görüşme
 1. Raporlama - Müşteriye dolandırıcılık hakkında sunulabilmesi için bir rapor gereklidir. Rapor, soruşturmanın bulgularını, kanıtların bir özetini, dolandırıcılığın nasıl işlendiğine dair bir açıklamayı ve gelecekte bu tür dolandırıcılıkları önlemek için iç kontrollerin nasıl iyileştirilebileceğine dair önerileri içermelidir. Raporun müşteriye sunulması gerekir, böylece isterlerse dava açabilirler.
 2. Mahkeme İşlemleri - Adli tıp denetçisinin, toplanan delilleri ve şüphelinin nasıl tespit edildiğini açıklamak için mahkeme işlemleri sırasında hazır bulunması gerekir. Karmaşık muhasebe sorunlarını basitleştirmeli ve meslekten olmayan kişinin dilinde açıklamalıdırlar, böylece muhasebe terimlerini anlamayan insanlar hala gerçekleştirilen dolandırıcılığı anlayabilir.

Özetlemek gerekirse, adli denetim, yalnızca muhasebe ve denetim prosedürlerinin uzmanlığını değil, aynı zamanda yasal çerçeveye ilişkin uzman bilgisini de gerektiren ayrıntılı bir görevdir. Bir adli tıp denetçisinin gerçekleştirilebilecek çeşitli dolandırıcılıklara ve kanıtların nasıl toplanması gerektiğine dair bir anlayışa sahip olması gerekir.

Daha fazla bilgi ve kaynak

Finans olarak, kariyerinizi ilerletmenize yardımcı olma misyonundayız. Bunun adli denetimler için yararlı bir rehber olduğunu umuyor ve aşağıdaki ek kaynaklarımızdan yararlanacağınızı düşünüyoruz:

 • Finansal tablolar nasıl analiz edilir Finansal Tabloların Analizi Finansal Tabloların Analizi nasıl yapılır. Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun mali tablo analizini yapmayı öğretecektir.
 • Denetlenmiş mali tablolar Denetlenmiş Mali Tablolar Halka açık şirketler, mali tablolarının kayıtlı bir Mali Müşavir tarafından denetlenmesini sağlamakla yasal olarak yükümlüdür. Bağımsız denetimin amacı, yönetimin önemli hata içermeyen finansal tablolar sunduğuna dair güvence sağlamaktır. Denetlenmiş mali tablolar karar vericilere yardımcı olur
 • Nasıl harika bir finansal analist olunur? Analist Trifecta® Kılavuzu Nasıl birinci sınıf bir finansal analist olunacağına dair nihai kılavuz. Dünya çapında bir finansal analist olmak ister misiniz? Sektör lideri en iyi uygulamaları takip etmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak mı istiyorsunuz? The Analyst Trifecta® adlı sürecimiz analitik, sunum ve sosyal becerilerden oluşur
 • Kurumsal finans kariyer haritası