DuPont Analizi - Bir DuPont Analiz Modeli Oluşturmayı Öğrenin

1920'lerde DuPont Corporation'ın yönetimi, şirketin karlılığının ayrıntılı bir değerlendirmesi için DuPont Analysis adlı bir model geliştirdi. DuPont Analysis, bir şirketin karlılığına ilişkin yanıltıcı sonuçlardan kaçınmamıza yardımcı olabilecek bir araçtır. Net Gelir Net Gelir, yalnızca gelir tablosunda değil, üç temel mali tabloların hepsinde kilit bir kalemdir. Gelir tablosundan ulaşılırken, net kar hem bilançoda hem de nakit akım tablosunda kullanılır.

ROE Dağılım Şeması

Bir şirketin karlılığının analizi bazı nüanslar içerir. Örneğin, ROE formülünde, bir tahvil veya hisse senedinin veya kuponun nominal veya nominal değeridir. İhraç anında belirlenen statik bir değerdir ve piyasa değerinden farklı olarak düzenli olarak dalgalanmaz. Hissedarlar Özsermaye Hissedarlar Özkaynağı (Hissedarlar Özsermayesi olarak da bilinir), bir şirketin bilançosunda, sermaye artı birikmiş kazançlardan oluşan bir hesaptır. Ayrıca, varlıkların kalıntı değerini eksi yükümlülükleri temsil eder. Orijinal muhasebe denklemini yeniden düzenleyerek Hissedar Özkaynağı = Varlıklar - Borçlar elde ederiz. Bu hesaplama yöntemi yanıltıcı olabilir, çünkü adi hisseli sermayede değişikliğe neyin yol açtığından emin olamayız.ROE analizine dayalı hatalı sonuçlardan kaçınmak için, bu önlemin daha derinlemesine bir analizini kullanabiliriz.

Karlılık ve ROE

Karlılık, bir işletmenin harcamalarına ve diğer maliyetlerine göre kazanç elde etme kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Bir işletmenin başarısının değerlendirilmesi için en önemli ölçütlerden biridir. Özkaynak Getirisi (ROE), bir şirketin karlılığını değerlendiren yaygın olarak kullanılan bir muhasebe oranıdır. Hissedarların yatırdığı para miktarının yüzdesi olarak iade edilen kar miktarını temsil eder. ROE şu şekilde hesaplanır:

DuPont Analizi

ROE, bu önlem için kıyaslamayı kolayca tanımlayabildiğimiz için şirketin performansı hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir. Örneğin, yeni yatırım fırsatları arayan bir yatırımcıysanız, farklı şirketlerin ROE'sini kolayca karşılaştırabilir ve yatırılan para miktarı için size en büyük kârı geri getirmeyi vaat ettiği için en yüksek metriğe sahip olanı seçebilirsiniz.

Temel DuPont Modeli

Temel DuPont Analiz modeli, ROE için orijinal denklemi üç bileşene ayırmanın bir yöntemidir: işletim verimliliği, varlık verimliliği ve kaldıraç. İşletme verimliliği Net Kar Marjı ile ölçülür ve satışların bir doları başına üretilen net gelir miktarını gösterir.

Varlık verimliliği, Toplam Varlık Devir Hızı ile ölçülür ve varlıkların doları başına üretilen satış miktarını temsil eder. Son olarak, finansal kaldıraç, Öz Sermaye Çarpanı tarafından belirlenir.

DuPont Analizi

Şekil 1. Temel DuPont Modeli

Temel DuPont modeli için denklem aşağıdaki gibidir:

DuPont Analizi

Bileşenleri oranlar olarak da temsil edebiliriz:

ROE Dağılımı Formülü

İlk iki bileşen, işletmenin faaliyetlerini değerlendirir. Bu bileşenler ne kadar büyükse, işletme o kadar verimli olur. Bununla birlikte, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak, Net Kar Marjı ve Toplam Varlık Cirolarının birbirleri arasında değiş tokuş yapma eğiliminde olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin, bir makine üreticisi muhtemelen düşük bir varlık cirosu yaratacak ve bazı ağır yatırımlar gerektirecektir; bu nedenle, bu şirket muhtemelen düşük ciroyu dengelemek için yüksek bir kar marjı görecek.

Öte yandan, bir fast-food restoranının yüksek varlık devri görmesi muhtemeldir, ancak düşük fiyatlar nedeniyle çok daha düşük bir kar marjı elde edilir. Son bileşen olan finansal kaldıraç, şirketin finansal faaliyetlerini yakalar. Şirket ne kadar kaldıraç alırsa, temerrüt riski o kadar yüksek olur.

Bununla birlikte, şirket temerrüt olasılığının olmadığı dünyada faaliyet gösterse bile, ek kaldıraç yine de ROE üzerinde olumsuz bir etkiye neden olur. Ek kaldıraç, şirketin daha fazla faiz ödemesi gerektiği anlamına gelir ve bu da net geliri düşürür. Daha sonra, şirket daha düşük bir Net Kar Marjı görüyor.

Beş Adımlı DuPont Modeli

Temel DuPont Analiz modeli, işletme faaliyetlerini finansman faaliyetlerinden ayırmaz. Bu, kaldıraç ve kar marjı arasındaki ilişkiye dair gözlemimizden açıktı.

Beş aşamalı bir DuPont modeli bu sorunu çözmeye yardımcı olur. Bu modelde, operasyonları ve ROE üzerindeki finansal etkileri izole etmek için, temel modelde kullanılan bileşenleri daha da ayrıştıracağız. Her şeyden önce, Net Kar Marjını aşağıdakilere göre ayırın:

DuPont Analizi

Daha sonra faiz giderinin Net Kar Marjı üzerindeki etkisini izole edebiliriz:

DuPont Analizi

Formüldeki bileşenleri yeniden düzenledikten sonra şunu alacağız:

DuPont Analizi

Bu modelde faiz giderinin Net Kar Marjı üzerindeki etkisini ayırmayı başardık. Böylece, şirket kaldıraç oranını arttırırsa, bu eylemin net gelirini etkileyip etkilemeyeceğini veya ROE'sini artırıp artırmayacağını görebiliriz. Açıkçası, model ROE değişikliklerinin arkasındaki itici güçlerin daha derinlemesine bir analizini sağlar.

DuPont analizi, şirketleri değerlendirmek için kullanılan birçok ölçümden biridir.

İlgili Okumalar

Daha fazla bilgi edinmek ve kariyerinizi geliştirmek için aşağıdaki Finans kaynaklarına bakın:

  • Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Mali Tabloların Analizi Nasıl Gerçekleştirilir. Bu kılavuz size marjlar, oranlar, büyüme, likidite, kaldıraç, getiri oranları ve karlılık dahil olmak üzere gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun mali tablo analizini yapmayı öğretecektir.
  • Senaryo Analizi Senaryo Analizi Senaryo analizi, finansal yatırımlarda çeşitli olası sonuçları speküle ederek kararları analiz etmek için kullanılan bir tekniktir. Finansal modellemede bu
  • Duyarlılık Analizi Duyarlılık Analizi Nedir? Duyarlılık Analizi, bir dizi bağımsız değişken için farklı değerlerin bağımlı bir değişkeni nasıl etkilediğini analiz etmek için finansal modellemede kullanılan bir araçtır.
  • Gelir Tablosu Satır Kalemlerinin Öngörülmesi Gelir Tablosu Kalem Kalemlerinin Öngörülmesi Gelir tablosu kalemlerini tahmin etmenin farklı yöntemlerini tartışıyoruz. Gelir tablosu satır öğelerinin tahmin edilmesi satış geliriyle başlar, ardından maliyet